Het belang van een aarding
  • Artikel

Het belang van een aarding

Het ongeval van gisteren 3 augustus op de Zuidfoor, waarbij een adolescent een elektrische stroom door zich heen kreeg, toont eens te meer het belang aan van een goede aarding.

Voor alle woongelegenheden en voor elke activiteit waarbij elektriciteit wordt gebruikt, is het Algemeen Reglement op de Elektriciteitsinstallaties (AREI) van toepassing. Volgens dat reglement moet de exploitant of de eigenaar van elektriciteitsinstallaties deze met de aarde verbinden en ervoor zorgen dat ze voldoen aan de normen. Dat is in Brussel dus niet de taak van distributienetbeheerder Sibelga.

De aarding maakt het mogelijk de foutstromen naar de aarde af te buigen, die ontstaan bij verlies van elektrisch vermogen (bijvoorbeeld bij slecht geïsoleerde apparatuur), en zo elke elektrisering te voorkomen.

Op de Zuidfoor heeft Sibelga, bij wijze van conservatoire maatregel, nagekeken of de installaties in hun geheel wel degelijk geaard waren. Dat was voor de meeste het geval; drie andere werden deze voormiddag in orde gebracht.

Voor meer info over dit onderwerp, ga naar de vraag "Waarvoor dient een aarding?" op www.energids.be