Hoe gaat Brussel overschakelen van arm naar rijk gas?
 • Artikel

Hoe gaat Brussel overschakelen van arm naar rijk gas?

Vanaf 2020 wordt Brussel beetje bij beetje bevoorraad met rijk gas. Want vanaf 2024 gaan de Hollandse gaskraantjes, die de 500 000 Brusselse gezinnen van arm gas voorzien, stilletjes dicht…

Sibelga bereidt zich voor op de aanpassing van haar gasnetwerk, want anticiperen is geboden voor deze grootscheepse operatie, waarbij vele actoren en beleidsniveaus betrokken zijn.*

Momenteel zjn de zaken als volgt gepland voor Brussel.

De planning (indicatief)

De omschakeling in Brussel is gepland tussen 2020 en 2023, in vier opeenvolgende golven, van april tot eind september. Dit is buiten de winterperiode, om de verwarming en energietoevoer van de klanten niet in het gedrang te brengen. 

Kaart Brussel conversie arm rijk gas

2020 - Eerste jaar

 • 51 000 klanten, bevoorraad via het ontvangststation 'Groot-Bijgaarden'
 • wat min of meer overeenstemt met de gemeenten Sint-Agatha-Berchem, Koekelberg en Sint-Jans-Molenbeek.

2021 - Tweede jaar

 • 148 000 klanten bevoorraad via de ontvangststations 'Strombeek-Bever' en 'Marly'
 • wat overeenstemt met het noordoosten van het gewest (Jette-Ganshoren – Laken – Neder-over-Heembeek – Haren – Schaarbeek – Sint-Joost-ten-Node – Evere)

2022 - Derde jaar

 • 197 000 klanten verbonden met de ontvangststations 'Zuid' en 'Vorst'
 • te weten het zuidoosten van het gewest (Anderlecht – Vorst – Sint-Gillis – een deel van Elsene – Ukkel – Brussel)

2023 - Vierde jaar

 • 104 000 klanten bevoorraad door de ontvangststations 'Woluwe' en 'Jezus-Eik'
 • die Etterbeek, het andere deel van Elsene, beide Woluwes, Oudergem en Watermaal-Bosvoorde bestrijken.

Merk op dat de vermelde zones niet strikt samenvallen met de territoriale grenzen van de gemeenten. Nauwkeurige kaarten zullen het mogelijk maken om met meer precisie de straten af te bakenen die getroffen worden door een omschakelingsgolf.

De werken aan de netten

Om de omschakeling zone per zone mogelijk te maken, werden verschillende werken reeds aangevat: 

 • Het project Zuidverbinding moet Brussel uitrusten met een extra injectiepunt, het ontvangststation 'Jezus-Eik'. Dit zal een aanvulling zijn op de enige twee bestaande bevoorradingspunten (Woluwe en Vorst).
 • Er zullen bijkomende kranen op het net moeten worden geplaatst. 

Die werken zijn in hun geheel opgenomen in het investeringsplan.  Zij zijn dus inbegrepen in de distributietarieven, die door de regulator zijn goedgekeurd tot 2019.

En bij de particulieren

Er rijzen enkel vragen voor de toestellen op gas, niet voor de leidingen van de binneninstallaties van de gebouwen.  De fabricagedatum van kooktoestellen, convectoren en andere ketels is belangrijk.  Toestellen van vóór 1978 zijn niet ontworpen om te functioneren op de twee gastypes. De recentere wel.

De oudere modellen moeten waarschijnlijk worden vervangen, en de nieuwere moeten misschien worden bijgeregeld om verbranding en rendement optimaal te krijgen.  

Die regelingen zijn de bevoegdheid van verwarmingstechnici.  Sibelga zal van haar kant, wat de meters betreft, niet moeten ingrijpen.

*De federale regering is bevoegd voor de bevoorrading van het land. Fluxys is transportnetbeheerder. De gewesten staan in voor de gasdistributie. Sibelga, Ores, Eandis, Infrax en Resa zijn de distributienetbeheerders. Voorts hebben de nationale en gewestelijke regulatoren elk ook hun rol. Verenigd binnen het platform ENOVER (overlegorgaan tussen federale en gewestregeringen), beslissen zij samen over de grote beleidslijnen van die operatie.