Internationale ontmoetingen
  • Artikel

Internationale ontmoetingen

In het kader van zijn strategische reflectie, is het Directiecomité van Sibelga naar Nederland gegaan om er inspiratie op te doen en goede praktijken uit te wisselen. GRDF en Enedis van hun kant, hebben met hetzelfde doel Brussel bezocht.

Wie kan er zeggen hoe de energiesector van morgen er zal uitzien? Hernieuwbare energie evolueert zeer snel. Een aantal verbruikers produceren al zelf een deel van hun elektriciteit (misschien maakt u er deel van uit?). Morgen, vormen onze elektrische voertuigen misschien een nieuwe oplossing inzake opslag. Er bestaat geen twijfel over, de energietransitie is aan de gang!

Die evolutie stopt natuurlijk niet aan de Belgische grens. De netbeheerders van onze buurlanden Nederland, Luxemburg of Frankrijk staan voor dezelfde uitdagingen. Vandaar het idee om ze tegemoet te treden.

De bedoeling? Van gedachten wisselen over innoverende oplossingen inzake ontwikkeling en nieuwe opportuniteiten en nadenken over de rol van de distributienetbeheerders van morgen. Een gevuld programma ... 

Ontmoeting met Alliander in Nederland

Deze zomer is het Directiecomité van Sibelga noordwaarts getrokken voor een uitwisselingsdag met haar evenknie Alliander.

Na een eerste uiteenzetting over de visie en de strategie van Alliander tegen 2025, hebben de deelnemers van gedachten gewisseld over de opportuniteiten van de energietransitie en de uitdagingen van de digitalisering.

Ontworpen in de vorige eeuw, toen onze elektriciteit nog volledig door klassieke productie-eenheden werd geproduceerd, moeten onze elektriciteitsnetten nu immers gemoderniseerd worden om de meer lokale en fluctuerende energiestromen (zoals windenergie of fotovoltaïsche) te kunnen beheren. 

Daarbij is het gebruik van slimme systemen, gebaseerd op het verzamelen en interpreteren van de netgegevens, één van de sleutels om die uitdaging aan te gaan.

Concrete oplossingen

De ontwikkeling van die slimme systemen is een echte goudmijn aan opportuniteiten voor start-ups. Ter gelegenheid van deze trip, hebben enkele ervan hun zeer geavanceerde innovaties voorgesteld.

Spectral, heeft zo een slim micro-net ontwikkeld dat de drijvende woonwijk "Schoonschip" in Amsterdam in staat moet stellen een Europees voorbeeld te worden inzake duurzame stadsontwikkeling. De bewoners van die 47 woningen zullen via hun micro-net hun fotovoltaïsche productie delen, alsook opslagbatterijen, de door thermische captoren geaccumuleerde warmte… Dat micro-net zal op zijn beurt worden aangesloten op een distributienet.

Schoonschip

Bij zijn bezoek aan de incubator Rockstart, heeft het Comité kennis gemaakt met Greener Power Solutions: een start-up die transporteerbare en gedeelde batterijen voorstelt, bruikbaar op festivals bijvoorbeeld, in de plaats van stroomaggregaten. Dexter van zijn kant, biedt diensten aan die artificiële intelligentie gebruiken om de onevenwichten te beperken op de elektriciteitsnetten en Gridhound ten slotte, heeft zijn systeem voorgesteld van monitoring van het net, gebaseerd op machine learning.

De Linky-ervaring 

Enedis, de Franse netbeheerder voor elektriciteit, heeft zijn ervaring met de plaatsing van slimme Linky-meters gedeeld. Bij deze leerrijke uitwisseling zijn ook collectief eigen verbruik en elektrische laadpalen aan bod gekomen.

Enedis

Het gas blijft niet achter in de energietransitie

Midden juli, was er een delegatie van GRDF, de voornaamste Franse distributienetbeheerder voor gas, op bezoek in België.  Bij hun bezoek aan Sibelga, werden talrijke onderwerpen rond de toekomst van het gas besproken. Er was onder meer sprake van de omschakeling op rijk gas, van biogas, van CNG, maar ook van de veiligheid van de installaties, de technieken voor de leidingen, van exploitatie, constructie in een stedelijke omgeving en van smart metering gas.  

Geen twijfel dat die boeiende ontmoetingen zullen leiden naar talrijke denkpistes voor de toekomst van de gas- en elektriciteitsnetten in Brussel. Wordt vervolgd …