Is het Brusselse elektriciteitsnet klaar voor de elektrische auto?
  • Artikel

Is het Brusselse elektriciteitsnet klaar voor de elektrische auto?

Nu het Autosalon van start gaat, hoopt Sibelga dat de Brusselaars bereid zijn zich in te zetten voor de energietransitie en zullen kiezen voor een groenere mobiliteit.  Maar kan het Brusselse elektriciteitsnet deze nieuwe uitdaging aan? 

Toch wel! Zo zal het opladen van elektrische wagens de komende tien jaar geen noemenswaardige problemen opleveren of ons netwerk overbelasten. 

Wij zijn alvast klaar voor deze alternatieve mobiliteit. Waarom? U leest het hieronder. 

Ruim gedimensioneerd netwerk 

Het opladen van elektrische voertuigen gaat gepaard met verbruikspieken die het netwerk moet kunnen opvangen.  

Ons elektriciteitsnet heeft nu al een aanzienlijke reservecapaciteit. M.a.w. we bevinden ons al in een vrij comfortabele positie voor de uitrol van elektrische voertuigen in Brussel.  

Volgens de Baringa-studie van Synergrid zouden elektrische voertuigen tegen 2030 zo’n 20 à 30% van het Belgische wagenpark vertegenwoordigen, hetgeen ons netwerk aankan. 

Opdat ons net nog meer voertuigen zou kunnen opladen, moeten we vooruitziend zijn. Daarom bevelen we gebruikers van elektrische voertuigen vandaag al aan om nieuwe en betere gewoonten aan te nemen. 

Andere gewoonten dringen zich op 

We zijn het zo gewend. Met een diesel- of benzinewagen rijd je tot de laatste druppel voordat je gaat tanken. Een elektrische auto vraagt evenwel andere gewoonten: die laad je op wanneer je hem niet gebruikt.  

Vermits een wagen ongeveer 95% van de tijd ergens geparkeerd staat, is daar dus ruimschoots de tijd voor. Hetzelfde geldt voor wie ‘s ochtends met zijn wagen aankomt op het werk, aangezien die daar de hele dag kan opladen aan een normale laadsnelheid. Zo ook als je ‘s avonds thuiskomt.  

In totaal zijn er dus al minstens 2x8 uur om een wagen op te laden. 

Maar wat als je geen garage hebt, en er op het werk geen laadpalen zijn?   

Laadpalen op straat, snellaadstations, laadstations in openbare parkeergarages, enz. Het zijn alvast een aantal oplossingen die ervoor moeten zorgen dat elke Brusselaar zijn elektrische voertuig op straat kan opladen.  Dit netwerk van openbare oplaadpunten moet verder worden ontwikkeld.  

Sibelga is bereid om bedrijven te helpen bij de verdere uitrol. Oplaadpunten aanbrengen op verlichtingspalen is alvast een mogelijke piste die wij momenteel bestuderen. 

Normale laadtijd voor huishoudelijke klanten 

Niet iedereen moet constant een groot vermogen ter beschikking hebben om zijn wagen in een tiental minuten  te kunnen opladen. Wij bevelen doorgaans een vermogen van 3 kW aan. Daarmee is een elektrische wagen in één nacht opgeladen en dat volstaat voor de meeste mensen. 

Een snellere laadtijd vergt namelijk meer vermogen. En dat betekent relatief hoge kosten voor de klant (vooral wanneer er aanpassingen aan het netwerk nodig zijn). 

Over het algemeen heeft een eengezinswoning een vermogen van zowat 10 kVA (of 10 000 watt of 10 kW).   

Brusselaars rijden gemiddeld 22 km per dag. Een normale laadbeurt aan een vermogen van 3kW zou dus voldoende moeten zijn. Een uurtje opladen is dan goed voor een afstand van 15 tot 20 km.  Gebeurt de laadbeurt aan 7 kW, dan duurt dit half zo lang. 

De Brusselse automobilist komt dus toe met 1 à 2 uur normaal laden om het gemiddelde aantal kilometers dat hij dagelijks aflegt te compenseren. 

 Bereken de oplaadtijd volgens uw vermogen 

Zo'n 3 000 mogelijke snellaadstations 

Grote gebouwen en bedrijven in de 19 gemeenten worden gevoed door de 3000 hoogspanningscabines (van 11000 volt) die verspreid liggen over het Brussels gewest. 

Deze klantcabines kunnen een zeer groot vermogen leveren voor snelle laadbeurten (50 k en meer) in bvb. benzinestations, (ondergrondse) privéparkeergarages of zelfs in parkings van winkelketens. 

Wie een lange rit voor de boeg heeft en zijn e-car niet volledig heeft kunnen opladen, zal kunnen 'bijtanken' in dergelijke stations, in de stad of langs de snelweg. 

230V-netwerk mag geen rem zijn 

Hoewel 400V beter geschikt is voor hogere laadvermogens, wordt een groot deel van het stedelijk netwerk nog steeds gevoed met 230V. 

Zo ook in Brussel, waar ongeveer 80% van het netwerk 230V bedraagt. Dit hoeft geen rem te zijn op de verdere uitbreiding van elektrische voertuigen. 230V is namelijk voldoende om thuis te kunnen opladen.  

Anderzijds is ons netwerk van hoogspanningscabines zodanig vertakt, dat we wel kunnen voldoen aan de behoeften van klanten die een groter elektrisch vermogen wensen voor het snelladen van hun wagen. 

Waarom is er voornamelijk 230V in Brussel?   

Het 230V-net in Brussel is een historische keuze, in een tijd waarin 400V vooral gebruikt werd om spanningsvallen over lange afstanden te vermijden.  Dit was overbodig in Brussel. 

Sibelga  geeft al minstens 20 jaar de voorkeur aan 400V als het gaat om nieuwe woonwijken of bij het aansluiten van nieuwe grote gebouwen. 

Oslo, een stad vergelijkbaar met Brussel, en een successtory 

In Oslo is al meer dan 20% van de voertuigen elektrisch. Vorig jaar waren elektrische voertuigen goed voor meer dan 50% van de verkoop in Noorwegen! 

Nochtans is het elektriciteitsnet van de stad Oslo vrij vergelijkbaar met dat van Brussel. Het wordt ook voornamelijk uitgebaat bij 230 V, en voor openbare laadstations langs de weg geldt algemeen 3 kVA, zonder dat dit daarom een comfortprobleem voor gebruikers oplevert. 

Groene mobiliteit is meer dan elektrische voertuigen 

Energietransitie en alternatieve mobiliteit gaan hand in hand. Het klopt dat elektrische voertuigen  almaar belangrijker worden, maar vergeten we toch ook niet dat er al andere groene alternatieven bestaan of in ontwikkeling zijn. Bio-CNG of waterstofauto's, bijvoorbeeld.  

Ook het openbaar vervoer speelt een fundamentele rol in onze stad, net als de verschillende deelvoertuigen. 

De mobiliteit van morgen is een strijd op verschillende fronten. En die kan niet zonder een wereldwijde mentaliteitswijziging... 

Sibelga wil als netbeheerder de stuwende kracht zijn achter de energietransitie. Zo wil ons bedrijf alle betrokkenen mee op weg zetten naar een groenere toekomst en een aangenamere stad voor alle Brusselaars.