Koekelberg: de juiste keuzes dankzij NRClick Scan
  • Artikel

Koekelberg: de juiste keuzes dankzij NRClick Scan

Investeren in een condensator of in zonnepanelen doe je niet zomaar! Je moet met heel wat factoren rekening houden om goed te kiezen. Bij de gemeente Koekelberg hebben de door NRClick Scan verzamelde gegevens een essentiële rol gespeeld om de behoeften te bepalen en het optimale investeringsrendement te berekenen.

NRClick Scan is een tool voor energieboekhouding die de gemeenten in staat stelt hun verbruik van elektriciteit, gas en water te controleren. Wij nemen u elke maand mee naar een Brusselse gemeente om de besparingen te ontdekken die de tool heeft opgeleverd.

1.320 € besparing per jaar dankzij een condensator

Reactieve energie, doet dat een belletje rinkelen? Tenzij u een specialist in elektriciteitsverbruik bent, zal het u waarschijnlijk weinig zeggen. Voor bedrijven of, zoals hier,  gemeentegebouwen, is het echter een belangrijk gegeven. Reactieve energie wordt namelijk opgewekt door het gebruik van motoren, transformatoren of fluorescentieverlichting. Dit natuurkundige verschijnsel heeft geen direct nut maar beïnvloedt het evenwicht van het elektriciteitsnet. Daarom factureren de netbeheerders een supplement aan de consumenten die een bepaalde drempel aan reactieve energie overschrijden.

"In 2014 wees Sibelga ons op het feit dat ons hoogspanningsverbruik in het Sportcentrum Victoria zwaar beboet werd tijdens grote verbruikspieken, als gevolg van de op het net gestuurde reactieve energie ", vertelt Alberto Rego, architect bij Dienst Openbare Werken van de gemeente Koekelberg.  

De oplossing? Investeren in een condensator. Om het model te kiezen dat het best voldeed aan de behoeften van het gebouw heeft de gemeente de door NRClick Scan verzamelde gegevens gebruikt: "Op basis van de door de dienst NRClick Scan ontwikkelde simulator konden we de juiste afmetingen van de condensator nauwkeurig berekenen", zegt de heer Rego. De investering in een condensator leverde de gemeente uiteindelijk een besparing op van 1.320 €/jaar.

Zonnepanelen

In een tweede fase wou de gemeente zonnepanelen installeren op het dak van het sportcentrum om zijn verbruik te verminderen. Ook daar heeft NRClick Scan zijn nut bewezen!

"NRClick Scan is een kostbare tool om de behoeften te bepalen. Op basis van meerdere simulaties hebben we de juiste verhouding kunnen berekenen tussen het aantal te installeren panelen en de terugverdientijd van de investering", zegt dhr. Rego.

Commentaar van Gautier, adviseur NRClick Scan bij Sibelga
"NRClick Scan meet niet alleen het verbruik maar maakt ook simulaties mogelijk van wijzigingen van de installatie en een nauwkeurige becijfering van de ecologische en economische weerslag! " 

Met de steun van leefmilieu brussel