Laadpalen op openbareverlichtingspalen?
  • Nieuws

Laadpalen op openbareverlichtingspalen?

Dat is sinds kort mogelijk in Sint-Pieters-Woluwe! Tijdens een persconferentie op 5 mei hebben wij de eerste laadpalen voor elektrische voertuigen onthuld die op openbareverlichtingspalen terechtkomen

Een uniek project in België dat in minder dan een jaar tot stand kwam

Wie is de initiatiefnemer van dat innoverend project? Alexandre Pirson, schepen van Digitale Transitie en Mobiliteit, in nauwe samenwerking met Sibelga. 

Het eerste openbaar laadstation zag zo het daglicht aan de Charles Thielemanslaan. Het project werd na verschillende maanden vakkundig werk afgerond.

Concreet: het laadstation aan de Charles Thielemanslaan is uitgerust met een laadpaal van 7,4 kW. Dat komt overeen met een actieradius van 20 km (gemiddeld traject van een Brusselaar per dag) in amper 30 minuten (in de hypothese dat een auto 15 kWh/100 km verbruikt). Het is mogelijk om het oplaadniveau van het voertuig continu te raadplegen via een specifieke applicatie: cityev.app. 

Wanneer verlichtingspalen zich ontpoppen tot laadpunten

Laadpalen voor elektrische voertuigen installeren op palen voor de openbare verlichting, dat is een goed idee om meer dan één reden.

Het eerste voordeel?

Door voor de plaatsing van laadpalen gebruik te maken van de openbareverlichtingspalen, kunnen we de kosten drukken. Het is bijvoorbeeld niet meer nodig om bijkomende supports op de openbare weg te plaatsen. De paal die op de infrastructuur van het verlichtingstoestel zal steunen, zal bovendien beter beschermd zijn tegen schade door externe factoren. Dat kan de structuur ervan verlichten ... en de kostprijs verlagen.

Tweede voordeel?

Dankzij die oplossing kunnen we de aanwezigheid van stadsmeubilair in de openbare ruimte beperken. De infrastructuur die al op de openbare weg aanwezig is, wordt namelijk voor meerdere doeleinden gebruikt. Dat is een verbetering op verkeersvlak, en dat komt de Brusselaars ten goede.

Wordt vervolgd …

Tot slot het doel is om 11.000 laadpalen in de publieke ruimte te installeren tegen 2035. Met de veralgemening van die vernieuwende oplossing, kan die doelstelling worden verwezenlijkt

 WSP - Bornes sur poteaux EP