Lockdown : Onze essentiële dienstverlening blijft gehandhaafd
  • Nieuws

Lockdown : Onze essentiële dienstverlening blijft gehandhaafd

Op vrijdag 30 oktober kondigde het Overlegcomité een nieuwe versterkte lockdown aan van maandag 2 november tot en met 13 december. Naar aanleiding hiervan heeft Sibelga, samen met de andere Belgische netbeheerders, de verstrengde maatregelen onder de loep genomen en vervolgens afgestemd op onze activiteiten. 

Zo werd in onderling akkoord besloten om onze activiteiten te handhaven.

Deze zullen uiteraard uitsluitend gebeuren met strikte naleving van de geldende veiligheidsvoorschriften voor medewerkers én klanten. Hiertoe beschikken onze techniekers over alle vereiste beschermingsmiddelen. Voorts kunnen ze op elk moment het STOP-principe toepassen als ze dat nodig achten. Een werk kan dus worden stopgezet mocht dit niet in veilige omstandigheden kunnen plaatsvinden. 

De situatie wordt permanent opgevolgd, en indien nodig kunnen bijkomende maatregelen  worden getroffen.

Dringende interventies blijven gewaarborgd

Bij een incident op het net of bij klanten staan onze teams uiteraard 24/7 ter beschikking.  Denk aan elektriciteitspannes, gasgeur.

Tijdens het bezoek van onze technici worden alle maatregelen genomen om alle door de overheid opgelegde gezondheidsaanbevelingen in acht te nemen.

Intervention Corona

Energiewerven en geplande stroomonderbrekingen

Energiezekerheid begint bij een goed onderhouden energienetwerk.  Daarom gaan al onze energiewerven in de stad door. 

Hospitalen, zorginstellingen en andere essentiële dienstverleners rekenen nu meer dan ooit op een betrouwbare energievoorziening om onze gemeenschap veilig en continu te kunnen bedienen. Daarbovenop werken nog eens duizenden mensen van thuis uit en is energie dus broodnodig. 

Chantier Mannekenpis

Echter moeten we de energiebevoorrading bij u thuis soms even onderbreken om essentiële werken uit te kunnen voeren op ons net. We proberen onderbrekingen zo veel mogelijk te vermijden door onze werken onder spanning uit te voeren, zeker nu er veel mensen van thuis uit werken. 

Mocht dit toch nodig zijn zal u uiteraard steeds tijdig verwittigd worden van de dag en de tijdspanne van de eventuele stroomonderbreking.  

Bekijk alle geplande stroomonderbrekingen

Aansluitingswerken en meteropneming

Bij aansluitingswerken of bij de meteropname moeten onze medewerkers meestal toegang krijgen tot de woning.  In de meeste gevallen blijft die evenwel beperkt tot niet-bewoonbare delen zoals de garage of de kelder. Het spreekt voor zich dat zij ook daar hun eigen veiligheid en die van u vooropstellen.

Daarom hanteren zij ook het STOP-principe.  Als uw veiligheid of die van onze medewerker niet gewaarborgd blijkt, kan het werk onmiddellijk worden stopgezet.

Klantenkantoor enkel op afspraak

Ons klantenkantoor in de Jacqmainlaan te Brussel blijft open, maar is enkel toegankelijk op afspraak.

Alle veiligheids- en gezondheidsmaatregelen zijn genomen om de regels inzake hygiëne en social distancing te garanderen.

Jacqmain Coronaproof

Verbod op gas- en elektriciteitsafsluitingen tot en met 31 maart

Tijdens de winterperiode zijn afsluitingen van de gas- en elektriciteitstoevoer verboden voor particuliere klanten die einde contract zijn of als gevolg van een gerechterlijke beslissing.  Dit verbod blijft geldig tot en met 31 maart 2021.  

Sibelga zal als sociaal energieleverancier zodoende tot en met 30 maart 2021 energie blijven leveren aan klanten die betrokken zijn bij deze maatregel.

Meer info over het winterklantenstatuut

Wat kunt u als klant doen?

Ook u als klant die in contact komt met onze techniekers kan helpen om dit zo veilig mogelijk te laten verlopen.  Hieronder een paar regels waar we iedereen nog graag eens op wijzen.

  1. Ben je ziek? Meld dit dan als je een afspraak maakt
  2. Begroet onze technieker vanop een veilige afstand
  3. Open alle deuren zelf.  Zo hoeft onze technieker niets aan te raken
  4. Verlucht de ruimte waar hij moet werken
  5. Blijf zoveel mogelijk uit zijn buurt
  6. Moet je toch in zijn buurt blijven? Hou dan minstens 1,5m afstand