Luisteren naar het net
  • Artikel

Luisteren naar het net

Ontdek hoe onze techniekers defecten op elektrische kabels vinden … op het gehoor.

Raar maar waar. Defecten op een ondergrondse elektrische kabel opsporen kan op het gehoor. Niet meteen overtuigd? Lees snel de uitleg!

Verhalen over defecten

Net als elke andere uitrusting vertonen ook elektrische kabels soms defecten. Die zijn veelal te wijten aan fabricagefouten, natuurlijke slijtage, temperatuurschommelingen, schade door werken, enz.

Een Sibelga-interventieteam gaat dagelijks op pad om deze defecten op te sporen en te herstellen.

localisation 2

Interventie

Bij een probleem met de stroomtoevoer op het net isoleren onze wachtploegen het defecte stuk. De elektriciteitstoevoer wordt dan via een andere weg naar de klanten omgeleid.

En dan is het aan onze technici die defecten opsporen! Dit zijn Sibelga-technici die speciaal zijn opgeleid om de kabelbeschadiging precies te lokaliseren. Daartoe beschikken zij over 3 speciaal uitgeruste camionettes.

Op het oog en op het gehoor

Eerst gebeurt de pre-lokalisatie met behulp van bvb. een echometer. Dit toestel zendt een signaal uit dat door het defect wordt weerkaatst en als grafiek op een scherm verschijnt.

Daarna luistert een technieker met een koptelefoon aandachtig naar de geluidsschok uitgezonden door een elektrische boog die in de kabel werd veroorzaakt. Dankzij een speciale opleiding kan hij op enkele centimeters na bepalen waar er moet gegraven worden om de kabel te herstellen. 

Niet zomaar voor alle defecten

Deze techniek heeft echter ook haar grenzen. Zo kan dit toestel wel zogenaamde ‘zuivere’ defecten opsporen, maar geen ‘verborgen’ defecten. Bij oververhitting van een kabel bijvoorbeeld, zal de zekering in een cabine afspringen en een stroompanne veroorzaken. Zodra de kabel afkoelt, kan die opnieuw elektriciteit vervoeren. Dergelijke verborgen defecten kunnen we niet opsporen zolang de situatie niet leidt tot een permanente panne of een zuiver defect.

localisation 3