Marie-Pierre Fauconnier volgt Luc Hujoel op aan het hoofd van Sibelga
  • Nieuws

Marie-Pierre Fauconnier volgt Luc Hujoel op aan het hoofd van Sibelga

Op 5 november eerstkomend zal de overdracht plaatsvinden. Na meer dan 15 jaar aan het hoofd van de distributienetbeheerder gas en elektriciteit te hebben gestaan, geeft Luc Hujoel de fakkel door aan Marie-Pierre Fauconnier.

Marie-Pierre Fauconnier is actuaris en economiste (toegepaste economie) van opleiding. Zij was tot nu Voorzitster van de CREG (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas) en Ondervoorzitster van de Council of European Energy Regulators (CEER).

Voordien was zij:

  • Algemeen directeur voor de Energie bij de FOD Economie, van 2006 tot 2013
  • Voorzitster van het Internationaal Energieagentschap (IEA) van 2009 tot 2013
  • Voorzitster van de raad van bestuur van Brugel van 2007 tot 2013.

Luc Hujoel kreeg overigens het beheer van Interfin toegewezen, tot 30 juni 2021. Interfin is de financieringsintercommunale, aandeelhoudster van Sibelga, Elia en Fluxys. Hij zal tot dan zijn mandaten in de raden van bestuur van Elia en Fluxys behouden.