Meer dan 5000 ton CO2 minder in 2017 dankzij warmtekrachtkoppeling!
  • Artikel

Meer dan 5000 ton CO2 minder in 2017 dankzij warmtekrachtkoppeling!

Hebt u al eens van warmtekrachtkoppeling gehoord? Met dit procedé kan met een en dezelfde brandstof en een en dezelfde productie-eenheid tegelijk elektriciteit en warmte worden geproduceerd. Dat is met name interessant voor gebouwen die veel warmte nodig hebben. Een warmtekrachtkoppelingsinstallatie verbruikt vaak minder primaire energie dan wat een afzonderlijke verwarmings- en elektriciteitsinstallatie vereisen. Dat levert een financieel en milieuvoordeel op!

Sibelga heeft 20 jaar ervaring met deze geavanceerde technologie. Een team van 5 personen wijdt zich volledig aan de warmtekrachtkoppelingsdiensten van Sibelga.

Een win-win-partnership 

Sibelga stelt aan de beheerders van de Brusselse overheids- en privégebouwen concreet een win-win-partnership voor: Sibelga investeert in de warmtekrachtkoppelingseenheid en installeert en exploiteert die. De dienst Green Production volgt het project van A tot Z op. 

Beide partijen hebben hier baat bij, want: 

  • De gebouwbeheerder profiteert van een aanzienlijke besparing op de verwarmingskosten. 
  • Sibelga injecteert de geproduceerde elektriciteit in het eigen netwerk en ontvangt groenestroomcertificaten.

Deze partnershipformule is beschikbaar voor alle klanten van Sibelga – publiek of privaat – die een industrieel, commercieel, kantoor- of woongebouw hebben in Brussel. Wel is de formule pas interessant wanneer het jaarlijkse verbruik voor verwarming meer dan 5000 MWh bedraagt. 

Duizenden tonnen CO2 minder

"Op dit moment omvat het door Sibelga beheerde warmtekrachtkoppelingspark 12 installaties met een totaal elektrisch vermogen van 12 204 kW", vertelt Nikolaas Bogaerts, verantwoordelijke van de dienst Green Production. 

De gebouwen van het Vlaams Parlement, de ULB en het Jubelpark maken deel uit van de door Sibelga beheerde portefeuille. "Er wordt ook over nieuwe partnerships onderhandeld", weet Nikolaas.

In 2017 is er dankzij deze installaties samen maar liefst 5788 ton minder CO2 uitgestoten! Om u een idee te geven van wat dat betekent: een besparing van 5000 ton CO2 betekent 1040 rondjes om de aarde langs de evenaar, met een dieselwagen die 120 g CO2/km uitstoot.

Beter presterende installaties

Voor de installaties die Sibelga namens derden exploiteert, is de balans ook zeer positief! 

Nikolaas: "Dit jaar hebben we de exploitatie van twee nieuwe warmtekrachtkoppelingsinstallaties overgenomen. We hebben de beschikbaarheid van die installaties sterk verbeterd, zowel het aantal werkingsuren als de prestaties. Het resultaat? Nooit eerder leverden deze installaties zoveel groenestroomcertificaten op als in het eerste kwartaal van 2018! "

Op kop blijven

Brussel staat voor grote uitdagingen op het vlak van energie-efficiëntie. Warmtekrachtkoppeling kan daar een heel belangrijke rol in spelen. "Het is ons doel op dit gebied de voorkeurspartner te blijven binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest", besluit Nikolaas. De tot nu toe behaalde resultaten beloven alvast een mooie toekomst voor de dienst Green Production van Sibelga.

Cogénération - Nico