Met de komst van de slimme verlichting zal Brussel tegen 2035 zijn jaarlijks stroomverbruik met 20 % kunnen verlagen
  • Nieuws

Met de komst van de slimme verlichting zal Brussel tegen 2035 zijn jaarlijks stroomverbruik met 20 % kunnen verlagen

In navolging van Parijs, Londen of Kopenhagen, neemt Brussel geleidelijk ‘slimme’ verlichtingstoestellen op in zijn net voor de gemeentelijke openbare verlichting. Die verlichtingstoestellen zijn vanop afstand te controleren en ze kunnen in realtime informatie communiceren over hun werkingsstaat. Ze leveren een energiebesparing op en zorgen ervoor dat de openbare verlichting nog efficiënter beheerd kan worden. Dat maakt dat Brussel zich in de voorhoede positioneert bij de steden op het vlak van slim beheer van zijn energieresources. 

Goed voor 600 rondjes om de aarde met de auto per jaar

Door slimme verlichting te gebruiken zal Brussel tegen 2035 20 % (hetzij 1,5 % per jaar) kunnen besparen op zijn stroomverbruik dankzij een preciezere programmering van elk verlichtingstoestel. Dat betekent ook een vermindering van 4 000 ton CO2 per jaar. Dat is het equivalent van 600 rondjes om de wereld met een dieselwagen per jaar.

De slimme verlichting biedt nog andere concrete voordelen voor alle Brusselaars zoals de vermindering van de lichthinder dankzij het bijsturen van de intensiteit van het verlichtingstoestel, snellere en nauwkeurigere interventies bij storingen en dus een groter veiligheidsgevoel.

Tot slot is de telegecontroleerde verlichting een technologie die onontbeerlijk is om talrijke innovaties te beheren, zoals dimming (tijdelijke vermindering van de lichtsterkte) of de lichtbollen die ervoor zorgen dat er verlichting is als er voorbijgangers zijn. 

Marie-Pierre Fauconnier, Algemeen directeur van Sibelga: "De energietransitie steunt op een beter beheer van alle beschikbare resources, waaronder de openbare verlichting. Met de komst van de slimme verlichting zal Brussel tegen 2035 zijn elektriciteitsverbruik met 20 % kunnen verlagen. Dit komt overeen met  600 rondjes met een dieselwagen om de aarde. En dat alles komt alle Brusselaars ten goede.

Een slim beheer van de energieresources in Brussel

Als beheerder van het net voor de gemeentelijke openbare verlichting in Brussel, beheert Sibelga de geleidelijke implementatie van die technologie, in samenwerking met haar partner ENGIE Solutions. Sibelga installeerde de voorbije jaren immers al verlichtingstoestellen van de nieuwe generatie die compatibel zijn met dat nieuwe slimme systeem. Bij de implementatie zullen die bestaande verlichtingstoestellen dus eerst aan de beurt komen: 6 000 van die toestellen zullen tegen april 2021 geconnecteerd zijn en 8 000 tegen eind 2021.

Tegelijk zal Sibelga vanaf dit jaar de oplossing meteen ook systematisch implementeren bij de vervanging of de plaatsing van nieuwe verlichtingstoestellen. In het totaal zou Brussel dus zo’n 12 000 geconnecteerde verlichtingstoestellen moeten tellen tegen eind 2021, 16 000 eind 2022 en 20 000 eind 2023 (dat komt neer op ongeveer 25 % van het openbareverlichtingspark op de gemeentewegen).

Maar hoe werkt die technologie concreet?

De lichtpunten die compatibel zijn met die nieuwe technologie zijn uitgerust met een verlichtingstoestel-controller, een klein element van zo’n 8 cm diameter (zie illustraties als bijlage) dat informatie doorstuurt en ontvangt via een gegeven communicatienetwerk. Meestal wordt die verlichtingstoestel-controller direct boven het verlichtingstoestel geplaatst en is die dus zo goed als niet zichtbaar vanop de grond. 

De verlichtingstoestel-controllers communiceren ofwel via de bestaande gsm-netwerken (4G), ofwel via een radiofrequentienetwerk dat in het bijzonder geschikt is voor de behoeften van de openbare verlichting. In dat laatste geval moet er een kleine radiofrequentie-antenne geïnstalleerd worden om de data door te sturen vanuit en naar de verlichtingstoestel-controller. Dat systeem respecteert de meest strikte normen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelden en werd trouwens succesvol geïmplementeerd in Kopenhagen, Londen of nog in Parijs. 

We merken tot slot op dat de geconnecteerde verlichtingstoestellen enkel communiceren als ze in werking zijn. Dat wil zeggen sporadisch ’s avonds en ‘s nachts. Het hele park van de openbare verlichting dat Sibelga beheert, staat overdag namelijk volledig buiten spanning.

Ontdek de slimme verlichting: