Nettarieven liggen lager in Brussel
  • Nieuws

Nettarieven liggen lager in Brussel

U hebt het vast al gemerkt. De energiefactuur is de laatste weken weer heel actueel. Zo blijkt uit een vergelijkende studie van Test-Aankoop en Le Vif/L'Express dat Brussel de laagste nettarieven hanteert. 

Naar jaarlijkse gewoonte voerde Test-Aankoop een grondig onderzoek uit naar de kosten van elektriciteit en gas voor de Belgische huisgezinnen.  Voor het derde jaar op rij, stelt de consumentenvereniging vast dat de facturen voor elektriciteit en gas minder hoog zijn in Brussel dan in Wallonië en Vlaanderen. Naargelang de door de klant gekozen leverancier schommelt het verschil op de jaarlijkse factuur tussen enkele euro's en circa 270 euro.
Test-Aankoop benadrukt dat dit verschil onder andere is toe te schrijven aan de lagere nettarieven in ons gewest,  maar preciseert echter niet dat die tarieven in 2017 een daling kenden.  

Beperkte stijging van 16%

Ook in Le Vif/L'Express is een dossier gewijd aan de "schandalig hoge energiefactuur" ("Scandaleuse facture d'énergie"). Uit dat dossier komt naar voren dat "de globale evolutie van de nettarieven voor de periode 2010-2017, 89% bedraagt in Vlaanderen en 63% in Wallonië.  Enkel in Brussel blijft de situatie relatief onder controle, met een beperkte stijging van 16%. "Ontleden we de tabel over de evolutie van de nettotarieven voor een gemiddeld jaarlijks verbruik van 3.500 kWh, dan stellen we vast dat de stijging in Brussel slechts 8% bedraagt voor de distributietarieven en 83% voor de transmissietarieven.

En tarieven 2018?

Het laatste nieuws hierover: Brugel, de Brusselse regulator, heeft onlangs de tarieven voor 2018 goedgekeurd en die zullen minder hoog zijn dan wat oorspronkelijk in het tariefvoorstel 2015/2019 was voorzien, ondanks dat ze lichtjes gestegen zijn ten opzichte van dit jaar.

Tarieven 2018 op Brugel website: https://www.brugel.brussels/nl_BE/actualites/tarieven-2018-232