Nieuwe openbare verlichting aan het Kardinaal Mercierplein in Jette
  • Nieuws

Nieuwe openbare verlichting aan het Kardinaal Mercierplein in Jette

Op 9 juni was het uitzonderlijk druk op het Kardinaal Mercierplein in Jette. Die avond werd namelijk de nieuwe openbare verlichting getest. Een installatie die het architecturale patrimonium van het plein beter tot zijn recht moet laten komen.

Donderdag 9 juni 2016, 22 uur. Een vreemd schouwspel, daar bij valavond rond de Sint-Pieterskerk op het Kardinaal Mercierplein.

Vanop een hoogtewerker van 30 meter hoog verlichten spots het neogotische gebouw. Hun positie wordt verschillende keren bijgesteld. De installatie wordt 3 of 4 meter verplaatst. En dat vraagt tijd: telkens 10 à 15 minuten voor elke test. Zo wordt bepaald wat de ideale positie van de verlichting is om het majestueuze gebouw het best tot zijn recht te laten komen.

Na meerdere uren zoeken onder het toeziend oog van het betrokken comité, worden de lichten gedoofd. De rust keert weer op het plein. Maar achter de schermen staat er nog heel wat te gebeuren!

Nieuwe verlichting voor Kardinaal Mercierplein in Jette

Wanneer komt de nieuwe verlichting er?

De openbare verlichting van een wijk of een strategisch punt in een stad vernieuwen, doe je niet zomaar. Normaal gezien stelt de gemeente een lange termijnactieplan op. Zo’n 'lichtplan' is gespreid over meerdere jaren. Voor de studie- en testfasen wordt meestal de hulp ingeroepen van een lichtontwerper. Pas daarna kan Sibelga het project beginnen uitwerken. 

Voor het Kardinaal Mercierplein kwamen daar ook nog eens specifieke verplichtingen bij. Die hadden betrekking op verschillende geklasseerde gebouwen, waaronder het station. Alvorens werken kunnen worden uitgevoerd, moet de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen altijd eerst een vergunning afleveren.   

Ook al zijn er veranderingen op til, toch kan Sibelga pas een offerte opstellen en de werken inplannen als ze het definitieve advies van de Commissie heeft gekregen. Voor alle duidelijkheid: op de nieuwe verlichting van het Kardinaal Mercierplein zal het nog wachten zijn tot 2017. Tot die tijd zullen er normaal gezien geen tests meer zijn die de rust op het plein verstoren.