Nieuwe verwarmingsinstallatie voor Sportcity in amper 3 maanden
  • Artikel

Nieuwe verwarmingsinstallatie voor Sportcity in amper 3 maanden

Deze zomer wachtte ons NRClick-team een grote uitdaging: de vervanging van het volledige verwarmingssysteem in sportcentrum Sportcity in Sint-Pieters-Woluwe. En dat allemaal tussen juni en september. 

Vanwaar die krappe timing? In het sportcentrum bevindt zich namelijk ook het gemeentelijk zwembad waar vanaf 2 september opnieuw les moest worden gegeven. Je zou het op het eerste gezicht niet zeggen, maar de verwarmingsinstallatie in dergelijke gebouwen vervangen is geen makkelijke klus...

Het NRClick-programma moet zorgen voor een daling van het energieverbruik in de Brusselse openbare gebouwen. Concreet kan de overheid rekenen op verschillende diensten. Zo zal Sibelga ondersteuning bieden bij de organisatie en follow-up van werkzaamheden die de energie-efficiëntie van hun gebouwen verbeteren.  

Fase 1: voorbereiding en strategie

Dit is niet het soort project dat je in een paar weken tijd uit de mouw schudt. Twee jaar vóór de eigenlijke start van de werkzaamheden werd op vraag van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe een eerste voorstudie uitgevoerd.

De verwarmingsinstallatie van Sportcity had al een behoorlijke leeftijd en dus was het tijd om aan vervanging te denken. Daarbij wou men niet enkel de prestaties van de installatie verbeteren om zo energie te besparen, maar ook beknibbelen op werkingskosten.

Die eerste analyse van eventuele verbeteringsstrategieën maakte het mogelijk om sommige opties uit te sluiten en andere te bevestigen. Daarna kon de eigenlijke studie beginnen. "Vóór de werkzaamheden werden het zwembad, de tennishal en een deel van een nabijgelegen school verwarmd vanuit één enkele centrale stookruimte. Na analyse zagen we in dat het beter was om die 3 zones afzonderlijk te behandelen, want ze hebben elk hun specifieke behoeften en worden op andere tijdstippen gebruikt", verduidelijkt NRClick Project Manager Gaétane Sommereyns.

De verwarmingsbehoeften van het zwembad, de tennishal en de school kregen elk bijzondere aandacht. De warmtestralers in de tennishal werden vervangen en in de school werd een stookruimte gebouwd om het warmteverlies te beperken. 

Fase 2: startschot

In juni 2019 sloot het zwembad de deuren voor zwemmers. Het vormde meteen het startschot na 2 jaar voorbereiding!  "Drie maanden lijkt misschien lang, maar in werkelijkheid waren de termijnen nog korter. Het zwembad leegmaken bij aanvang van de werken, de installatie demonteren en na afloop het zwembad opnieuw vullen; dat doe je  niet in 1-2-3. In de praktijk moest het zwembad ten laatste op 15 augustus worden gevuld, zodat het water de tijd had om op te warmen en we nog konden reageren in geval van een lek", aldus Gaétane.

Wat deze krappe deadline extra bemoeilijkte, was dat de werken plaatsvonden in het bouwverlof. "Arbeiders hebben gedurende de volledige periode gewerkt, maar we moesten wel rekening houden met vakanties, periodes waarin de leveranciers gesloten waren, enz."

Met de heersende zomertemperaturen was het in de tennishal geen enkel probleem om de verwarming uit te schakelen. "Wel stonden er wedstrijden op het programma en moesten we dus de werkzaamheden ook daarop afstemmen," merkt Gaétane nog op.

Sportcity- Installation chauffage

Tot slot moest er in de school een lokaal voor de nieuwe verwarmingsketel komen dat beantwoordde aan de normen, met brandwerende muren, een nieuwe schoorsteen, enz. Voor dat deel was de timing dan wel iets flexibeler (de verwarming gaat er immers niet aan voor de maand oktober), toch was er al in september sanitair warm water nodig.

Fase 3: einde en applaus

Uiteindelijk werd de uitdaging met vlag en wimpel gehaald en kregen we zelfs felicitaties van de burgemeester van de gemeente, Benoît Cerexhe. Op 8 november was er een gezamenlijk bezoek aan de installatie. Bij de aanwezigen onder meer de burgemeester, schepen van Energie, Antoine Bertrand, onze algemeen directeur, Marie-Pierre Fauconnier alsook de technische teams van de gemeente en van Sibelga.

In totaal zou deze vruchtbare samenwerking tussen Sibelga en de gemeente een potentiële besparing van 150 ton CO2/jaar moeten opleveren. Dat komt overeen met 31 keer de wereld rond met de auto.

Met de steun van leefmilieu brussel