NRClick Scan: de slimme tool die het energieverbruik van de Brusselse gemeenten doet dalen
  • Artikel

NRClick Scan: de slimme tool die het energieverbruik van de Brusselse gemeenten doet dalen

In 2011 installeerden Sibelga en de 19 Brusselse gemeenten een tool voor de energieboekhouding van de gemeentegebouwen: NRClick Scan. Wij stellen u elke maand een concreet voorbeeld voor van energiebesparing dankzij het gebruik van deze tool. 

Maar voordat we u meenemen langsheen de Brusselse gemeenten, nog even een kleine herhaling.

NRClick Scan: een tool voor het verzamelen van gegevens

NRClick Scan is een op maat ontwikkelde IT-toepassing om tegemoet te komen aan de behoeften van de gemeenten voor de opvolging van hun energieverbruik. Concreet verzamelt de tool NRClick Scan alle gegevens met betrekking tot het verbruik van elektriciteit en gas, maar ook van water van de gemeentegebouwen. Het kan gaan om bestuursgebouwen, maar ook om scholen, sport- of cultuurcentra, feestzalen, ... Die verzamelde gegevens worden samengebracht in een centrale database.

En wat daarna? De gegevensverwerking door NRClick Scan

De beschikbare cijfers moeten daarna uiteraard verwerkt worden om er lessen uit te kunnen trekken. Zo kunnen we met deze tool bijvoorbeeld grafieken maken over de evolutie van het verbruik van een toestel doorheen de tijd, of de gegevens kruisen met die van andere gemeenten om te kunnen vergelijken ...  Dat maakt het mogelijk om abnormaal verbruik van een toestel, of periodes waarin er besparing mogelijk is, op te sporen.

NRClick Scan: een doeltreffende methode

De tool NRClick Scan is intussen 4 jaar in gebruik en heeft zijn doeltreffendheid ruimschoots bewezen. De gerealiseerde besparingen schommelen tussen 5 en 30%, voor investeringen die soms te verwaarlozen zijn, zoals het gewoon herprogrammeren van de verwarming. De resultaten hebben een Ethias Premium Award opgeleverd op de Belgian Environment & Energy Awards op 5 juni 2014.

Meer weten? Volgende maand geven wij u een eerste voorbeeld van een concrete realisatie in de gemeente Evere.