NRClick Scan: besparing van 25 000 euro voor Etterbeek!
  • Artikel

NRClick Scan: besparing van 25 000 euro voor Etterbeek!

Dankzij de NRClick Scan-software voor de opvolging van het verbruik (vroeger NRClick) heeft de gemeente Etterbeek het afgelopen jaar heel wat bespaard op haar energiefactuur!

NRClick Scan is een tool voor energieboekhouding die ter beschikking wordt gesteld van de openbare besturen in het kader van het programma NRClick. Aan de hand van deze tool kunnen ze het elektriciteits-, gas- en waterverbruik in het oog houden. We nemen u opnieuw mee naar een van de Brusselse gemeenten om u de besparingen te laten zien die zij dankzij deze tool hebben gerealiseerd.

Er wordt gezegd dat veel kleintjes een grote maken. En Guillaume D’Haese zal dat niet tegenspreken! Hij werkt als technisch secretaris van de gemeente Etterbeek. 

Na de implementatie van de NRClick Scan-software heeft hij, met de hulp van de experts van Sibelga, al het nutteloze gas- en elektriciteitsverbruik, klein en groot, in de Etterbeekse scholen opgespoord. Resultaat: een besparing van maar liefst 25 000 euro het afgelopen jaar!  

De regeling aanpassen: een besparing tot 30%!

De regeling van de verwarming is systematisch het eerste actiepunt waarover de gebruikers van NRClick Scan zich buigen. "We hebben bijvoorbeeld gemerkt dat een van onze schoolgebouwen een continu gasverbruik had, zowel overdag als 's nachts. In feite was er bijna geen sprake van een regeling. Door de afstellingen te optimaliseren, hebben we ongeveer 30% kunnen besparen!"

In een ander gebouw heeft men vastgesteld dat de verwarmingsketels in de zomer bleven werken. Op een andere plaats verwarmden de radiatoren de klassen ook tijdens het weekend, terwijl ze leeg waren: "Alleen al door dat te corrigeren, hebben we, zonder investeringen, ongeveer 50 000 kWh kunnen besparen."

Nog een voorbeeld:  een gebouw waarin een peutertuin en het kantoor van de conciërge waren ondergebracht, was niet uitgerust met regelapparatuur. De gemeente heeft dus geïnvesteerd in de installatie van een kamerthermostaat en thermostatische kranen. Resultaat: een besparing van 25%.

Wat energie betreft, zijn er geen kleine besparingen

Door de regeling aan te passen, is het mogelijk om snel grote besparingen te realiseren, maar het kleine nutteloze verbruik, dat soms minder voor de hand ligt, mag ook niet worden vergeten. In Etterbeek heeft men bijvoorbeeld vastgesteld dat de drankautomaten in de scholen het hele jaar elektriciteit verbruikten, ook tijdens de vakanties en 's nachts. "We hebben dat gecorrigeerd en vanaf de volgende dag konden we een impact op het elektriciteitsverbruik vaststellen, dankzij de NRClick Scan-profielen", vertelt Guillaume D’Haese. 

NRClick Scan doet niet alles

"NRClick Scan is een uitstekende tool", beaamt Guillaume D’Haese. Maar hij nuanceert: "Met de tool als zodanig is het niet mogelijk om besparingen te realiseren, het is alleen maar een meetinstrument. ScaNR is pas interessant als men de verzamelde gegevens analyseert en vervolgens actie onderneemt. Om dat te doen, is de samenwerking met het team van Sibelga heel waardevol!"

...maar vaststellen is zinloos als er vervolgens geen maatregelen worden genomen ..."

Dat vindt ook François Guillard, Data & Reporting Expert bij Sibelga: "NRClick Scan is een tool waarmee een momentopname van de situatie kan worden gemaakt, maar vaststellen is zinloos als er vervolgens geen maatregelen worden genomen. Het zijn de mensen die de vragen moeten stellen en de antwoorden moeten bedenken. De gemeenten die NRClick Scan nu al enkele jaren gebruiken, hebben dat goed begrepen.

Maar NRClick is ook en vooral een multidisciplinair team waarop de gemeenten een beroep kunnen doen wanneer ze ondersteuning nodig hebben om te analyseren en actie te ondernemen."

 Met de steun van leefmilieu brussel