NRClick: steeds meer energie-efficiëntie in de Brusselse openbare gebouwen!
  • Nieuws

NRClick: steeds meer energie-efficiëntie in de Brusselse openbare gebouwen!

De gemeentelijke en gewestelijke overheden leveren grote inspanningen om hun energieverbruik terug te dringen. In 2018 gaf het NRClick-programma een aantal van hen een extra duwtje in de rug, bijvoorbeeld om verbeteringswerken uit te voeren in hun gebouwen. 

De uitstoot van broeikasgassen in Brussel met 30% verminderen tegen 2025: dat is de missie die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zichzelf heeft vooropgesteld inzake energietransitie. 

Maar hoe kan het gewest dit bereiken? Door het energieverbruik te doen dalen in scholen, kinderdagverblijven, cultuurcentra, rusthuizen, sportcentra, kantoren van gewestelijke besturen ... kortom, in alle openbare gebouwen van de hoofdstad. Op voorwaarde dat de gebruikers van die gebouwen niet aan comfort moeten inboeten natuurlijk! 

Het programma NRClick , dat wordt gecoördineerd door Sibelga en Leefmilieu Brussel, begeleidt overheden bij een doeltreffender energiebeheer in hun gebouwen. Lees hier wat we in 2018 al realiseerden ... en wat 2019 nog in petto heeft.

Verwarming in het vizier

In 2018 coördineerde Sibelga veertien zogenaamde 'HVAC-werven' in acht gemeenten. "In de meeste gevallen werkten we aan de verwarming: vernieuwing van de stookplaats, plaatsing van een nieuw regelsysteem of renovatie van de warmteproductiesystemen enz. Zo kunnen er heel wat besparingen worden gerealiseerd", vertelt Stéphane Godfrind, verantwoordelijke voor NRClick bij Sibelga.

In Ganshoren kregen maar liefst drie gebouwen een volledige renovatie van de stookplaats: het kinderdagverblijf Baby-Club, het cultuurcentrum La Villa en de bibliotheek. Cédric Buggenhout, ingenieur openbare werken in Ganshoren: "Ik wil heel graag het volledige team van NRClick en de aannemer bedanken voor hun professionele werk. De drie stookplaatsen werden op zeer korte tijd vernieuwd. We hebben nu krachtige installaties die we op afstand kunnen bedienen."

En hoe zit het met de CO2-uitstoot? De werken die in 2018 via NRClick werden uitgevoerd, zorgen voor 296 ton minder uitstoot per jaar. "We mogen echter niet vergeten dat naast de werken die we met ons team hebben uitgevoerd, tal van overheden ook andere acties hebben ondernomen om hun ecologische voetafdruk te verkleinen", verduidelijkt Stéphane Godfrind.  

En daar stopt het voor NRClick nog niet: "Dit jaar zal het tempo nog een stuk hoger liggen. Er staan zo'n dertig renovaties op de planning", bevestigt Stéphane Godfrind. Voorbeelden zijn Espace Cadol in Koekelberg, de scholen Aurore en Van Asbroeck in Jette en de kazerne van de DBDMH op de site van de UCL. 

Toezien op een beter verbruik

Het NRClick-programma bestaat niet alleen uit werkzaamheden. Een van de andere onderdelen van het programma is de energieboekhouding van gebouwen aan de hand van de tool NRClick Scan. "Het verbruik opvolgen is cruciaal om te achterhalen waar er verbetering mogelijk is, maar ook om na te gaan of de uitgevoerde werken doeltreffend zijn", licht Stéphane toe. 

De input voor NRClick Scan is afkomstig van de verbruikshistoriek, van manuele invoer of van 'dataloggers' die op de meters werden geplaatst. Deze kleine toestellen versturen dagelijks de informatie die zij registreren naar het systeem. In 2018 werd een dertigtal sites uitgerust met zo'n systeem. Naast de gemeentelijke gebouwen kunnen nu ook gebouwen van de gewestelijke overheid zoals de DBDMH of Vivaqua hun verbruik nauwkeurig opvolgen. 

Ook bij het gemeentebestuur van Schaarbeek wordt NRClick Scan al gebruikt: "Zo kunnen we de grote energieverbruikers, abnormaal verbruik of waterlekken opsporen. Het helpt ons bovendien om het reële verbruik te bepalen en dat is bijzonder nuttig voor de jaarlijkse certificaten voor openbare gebouwen of om het jaarlijkse energiebudget te verfijnen", verduidelijkt Frédéric Goffart, verantwoordelijke voor energie. Die wijst echter ook op een aantal verbeterpunten, zoals het makkelijker doorsturen van de informatie van meters die moeilijk bereikbaar zijn. 

Permanente effecten 

Naast de nieuwe werven die al op de planning staan, heeft het team van NRClick nog een reeks andere projecten voor dit jaar: "We willen de doeltreffendheid van onze interventies nog verbeteren door de gebruikers van de gebouwen beter te informeren over de werken die worden uitgevoerd en het gebruik van de nieuwe installaties. Op flyers en stickers staat bijvoorbeeld uitgelegd hoe ze de kranen van de radiatoren optimaal kunnen gebruiken of met wie ze contact kunnen opnemen bij problemen."

Daarnaast komt er een dienst voor het onderhoud van de installaties, zodat de effecten van de interventies ook permanent voelbaar blijven. 

Mooie vooruitzichten voor NRClick in 2019 dus!

Met de steun van leefmilieu brussel