Openbare raadpleging voor de revisie van de aanvullende specifieke technische voorschriften voor het aansluiten van decentrale productie-installaties
  • Nieuws

Openbare raadpleging voor de revisie van de aanvullende specifieke technische voorschriften voor het aansluiten van decentrale productie-installaties

Openbare raadpleging voor de revisie van de aanvullende specifieke technische voorschriften voor het aansluiten van decentrale productie-installaties die parallel werken met het distributienet

Sibelga, distributienetbeheerder voor elektriciteit en gas in Brussel, heeft een grondige revisie van de aanvullende specifieke technische voorschriften voor het aansluiten van decentrale productie-installaties die parallel werken met het distributienet opgesteld.

Deze voorschriften vormen een aanvulling op het technische voorschrift C10/11 van Synergrid, dat werd gepubliceerd op 1 september 2019 en hervatten enkel de specifieke aanvullingen voor Sibelga.  Wij stellen deze voorchriften ter beschikking voor een openbare raadpleging.

Na de huidige openbare raadpleging en de verwerking van de ontvangen opmerkingen, zal Sibelga het finale tekstvoorstel ter goedkeuring aan de Brusselse regulator (BRUGEL) voorleggen.  

De officiële publicatie van de nieuwe aanvullende voorschriften wordt in mei 2020 verwacht.

Modaliteiten van deze consultatie:

  • Deze loopt van 27 februari tot 27 maart 2020
  • Iedereen die geïnteresseerd is, kan deelnemen door zijn opmerkingen via het het Excel-antwoordformulier “COMMENT SHEET” uiterlijk op 27 maart 2020 te sturen naar het e-mailadres consult@sibelga.be.
    Enkel opmerkingen ingediend via dit formulier, zullen in aanmerking genomen worden.
  • De ontvangen opmerkingen worden op anonieme wijze op de Sibelga website gepubliceerd.
    Enkel de regulator zal in kennis gesteld worden van de identiteit van de auteurs van de geformuleerde opmerkingen.
  • Sibelga verbindt er zich toe elke opmerking te behandelen en over te maken aan BRUGEL.