Een productieve zomer voor NRClick
  • Nieuws

Een productieve zomer voor NRClick

Dankzij NRClick zullen meerdere Brusselse overheidsgebouwen komende winter heel wat minder energie verbruiken.

Sinds begin dit jaar is via een twaalftal projecten de energie-efficiëntie van meerdere Brusselse overheidsgebouwen flink verbeterd. De werken werden gerealiseerd in het kader van het NRClick-programma  en gecoördineerd door Sibelga. 

Het doel? Bijdragen aan de realisatie van de ambitieuze doelstellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake de energietransitie. Het Gewest heeft zich ertoe verbonden de uitstoot van broeikasgassen tegen 2025 met 30% te verminderen. Om hierin te slagen focust het Gewest vooral op het verbruik door overheidsgebouwen.

In dit artikel belichten we kort 4 recent gerealiseerde projecten die elk een vermindering van 25 tot 30% van de CO2- uitstoot voor verwarming zullen opleveren.

1. Een nieuwe verwarmingsketel voor La Villa (Ganshoren)

Installé au sein d’une villa place Guido Gezelle, le centre culturel de Ganshoren fonctionnait encore avec une chaudière ancienne génération. Celle-ci vient d’être remplacée par une chaudière à condensation beaucoup plus efficace et moins énergivore.

La villa centre culturel Ganshoren

L’intervention ne s’est pas limitée à ce seul remplacement : « Nous avons également procédé au tubage de la cheminée, à la mise en place d’une régulation performante et à des travaux de calorifugeage : cette opération consiste à isoler les tuyaux de la chaufferie et des caves pour éviter les pertes d’énergie », explique Stéphane Godfrind, responsable de l’équipe NRClick chez Sibelga.

La villa centre culturel Ganshoren

2. Gasverwarming voor het Lycée Émile Max (Schaarbeek) 

Lycee Em Max (Schaerbeek)

Door over te stappen van stookolie op gas zal het Lycée Émile Max heel wat energie besparen, want gas is heel wat efficiënter dan stookolie. "Gasverwarming stoot ook minder CO2 en andere verontreinigende stoffen uit", voegt Stéphane Godfrind toe.

Lycee Em Max (Schaerbeek)

Bovendien kan dankzij de installatie van het energieboekhoudingstool NRClick Scan voortaan per kwartier worden berekend hoeveel energie het gebouw verbruikt. Voordien moest men op de nieuwe stookolielevering wachten om te weten hoeveel brandstof er ongeveer was verbruikt.

Lycee Em Max (Schaerbeek)

3. Efficiëntere productie van sanitair warm water bij de crèche La Ronde Fleurie (Evere)

Crèche Ronde fleurie (Evere)

De vervanging van de oude stookketels door nieuwe condensatieketels in de crèche La Ronde Fleurie was een goede gelegenheid om de productie van sanitair warm water door te lichten.

"Een condensatieboiler produceert nu op onafhankelijke wijze warm water, zonder dat de ketels hoeven aan te slaan. Zo kunnen we 's zomers, wanneer de verwarming uit staat, sanitair warm water produceren terwijl de ketel uitgeschakeld blijft. Daarnaast zijn de ketels het hele jaar door efficiënter wanneer ze geen sanitair warm water moeten produceren", legt Stéphane Godfrind uit. Het resultaat? Gegarandeerde besparing zonder impact op het comfort van de gebruikers!

Crèche Ronde fleurie (Evere)

4. Installatie van een gloednieuw verwarmingssysteem in de werkplaats van de dienst wegenis (Oudergem)    

In dit gemeentegebouw is de volledige verwarmingsinstallatie vervangen: nieuwe condensatieketel, nieuwe regeling, nieuwe hoofdleiding, nieuwe pompen, nieuwe radiatoren … 

Dankzij de follow-up van het verbruik via NRClick Scan kan men het energieverbruik regelmatiger opvolgen en worden eventuele afwijkingen snel ontdekt. 

En dat is niet alles!

Er zijn nog meerdere NRClick-projecten aan de gang. Neem binnenkort een kijkje op de blog om meer te ontdekken!

Met de steun van leefmilieu brussel