• Nieuws

Publieke consultatie structurele informatie-uitwisseling met derde partijen

Atrias logo De distributienetbeheerders Sibelga, Eandis, Infrax, Ores en Resa bereiden zich voor om in de toekomst meer gedetailleerd en aan een hogere frequentie data ter beschikking te stellen aan derde partijen die hiervoor van hun klant toestemming hebben ontvangen.

Een MIG TPDA-ontwerp

 Om dergelijke partijen op een meer gestructureerde en geautomatiseerde manier van data te voorzien, hebben de distributienetbeheerders beslist om een ontwerp van MIG TPDA (Message Implementation Guide Third Party Data Access) te ontwikkelen.

Nieuwe diensten voor klanten

Dit moet toelaten dat op termijn nieuwe diensten ontwikkeld kunnen worden ten voordele van de klant op een manier dat de rechten van de klant met betrekking tot het gebruik van zijn verbruiksgegevens optimaal worden beschermd.

Geïnteresseerd? Neem deel aan de consultatie

Na overleg met de Brusselse, de Waalse en de Vlaamse regulatoren organiseren de distributienetbeheerders hieromtrent een publieke consultatie via Atrias.
Deze consultatie loopt tussen 31 oktober en 31 december 2015, op basis van een consultatienota MIG TPDA en een bijhorende presentatie.

Neem deel aan de consultatie via de website van Atrias.