Raphaël Lefere aangesteld als Algemeen directeur ad interim van Sibelga
  • Nieuws

Raphaël Lefere aangesteld als Algemeen directeur ad interim van Sibelga

Het Bestuurscomité van Sibelga, dat is samengesteld uit 7 leden van de Raad van bestuur, heeft op maandag 11 mei 2021 besloten om Raphaël Lefere te benoemen tot Algemeen directeur ad interim.

Het Bestuurscomité heeft akte genomen van het ontslag van Marie-Pierre Fauconnier.

Het Bestuurscomité heeft tezelfdertijd Raphaël Lefere aangesteld als Algemeen directeur ad interim om de transitie te garanderen en het de distributienetbeheerder gas en elektriciteit mogelijk te maken om een sleutelrol te blijven spelen op het vlak van de energietransitie in Brussel. Hij zal van de voormalige Algemeen directeur een volledige vergoeding van de financiële schade eisen.

Tot slot bevestigt het Bestuurscomité opnieuw het volste vertrouwen te hebben ten overstaan van de openbare onderneming en kondigt het aan dat er binnenkort een aanwervingsprocedure wordt opgestart. Het Bestuurscomité zal aan de Raad van bestuur voorstellen om een herziening van diverse interne procedures op te starten.

 

Faouzia Hariche, Voorzitster van de Raad van bestuur
Thibaud Wyngaard, Ondervoorzitter van de Raad van bestuur
En het Directiecomité