Sibelga, ecodynamische onderneming met 3 sterren!
  • Artikel

Sibelga, ecodynamische onderneming met 3 sterren!

Sibelga bevestigt haar plaats binnen de kopgroep van Brusselse milieubewuste ondernemingen! Ons bedrijf dat al sinds 2009 het label “Ecodynamische onderneming” van Leefmilieu Brussel draagt, kreeg opnieuw een score van 3 sterren toegekend. 

Het label beloont Brusselse ondernemingen, verenigingen en instellingen die de impact van hun activiteiten op het milieu proberen te verminderen. Het gaat om een officiële en gratis erkenning. 

In de praktijk

De ondernemingen vullen op vrijwillige basis een online kandidatuurdossier in. Leefmilieu Brussel beoordeelt de initiatieven die elk van hen heeft ondernomen op het vlak van energie, water, mobiliteit, afvalbeheer enz. en kent hen een algemene score toe die overeenstemt met een label met een, twee of drie sterren. Dit jaar krijgt Sibelga opnieuw de maximumscore voor haar goed milieubeheer.

 Label ecodynamic - photo

Onze CEO, Marie-Pierre Fauconnier, nam het label op 26 maart 2019 in ontvangst tijdens de officiële ceremonie in de Nationale Bank van België, in aanwezigheid van Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu en Energie. Ze benadrukte dat Sibelga binnen de energiesector een stuwende kracht en een voorbeeld moet zijn op het vlak van milieu, zowel voor zichzelf als voor haar klanten.

Van de initiatieven die ons hebben toegelaten dit label in de wacht te slepen en te behouden, vermelden we:

  • Milieu: de renovatie van onze site aan de Werkhuizenkaai, de vergroening ervan; het passiefgebouw; het stormbekken en het riolennetwerk dat regenwater scheidt van afvalwater; de plaatsing van bijenkasten. 
  • Energie: een rationeel beheer en een vermindering van ons water- en elektriciteitsverbruik (vervanging van de verwarmingsketels, ledschermen, ...); een energie-opvolging dankzij NRClick; investeringen in hernieuwbare energie (warmtekrachtkoppeling, miniwindturbine op de site), de installatie van thermische zonnepanelen om het water van de douches op de site te verwarmen.
  • Afval: het sorteren en recycleren zoals georganiseerd op de site.
  • Mobiliteit: het station Villo! voor de site dat besteld werd door Sibelga; ons mobiliteitsplan dat fietsen en carpooling aanmoedigt, de geleidelijke vervanging van dienstvoertuigen door modellen op gas of elektriciteit en de installatie van laadstations op de site. 
  • Water: een automatisch stopsysteem geïnstalleerd in de sanitaire voorzieningen om verspilling te vermijden. 

Sibelga richtte bovendien een gemotiveerde werkgroep op om de acties op het vlak van milieu verder te zetten en erover te waken dat deze bekommernis dag aan dag binnen de onderneming wordt aangepakt. Sibelga lanceert binnenkort de grondslagen voor concreet maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Meer informatie over het label Ecodynamische Onderneming: 

Https://leefmilieu.brussels/themas/economie-transitie/label-ecodynamische-onderneming 

Lees ook:

Https://www.sibelga.be/nl/blog/10-groene-daden-van-sibelga

https://www.sibelga.be/nl/blog/label-entreprise-ecodynamique-sibelga-decroche-une-3eme-etoile

https://www.sibelga.be/nl/blog/sibelga-behoudt-het-label-ecodynamische-onderneming-met-twee-sterren