• Nieuws

Sibelga – Electrabel, een scheiding met wederzijdse toestemming

 

Op 18 juni laatstleden bereikte de raad van bestuur van Sibelga een akkoord over de modaliteiten voor de uittreding van Electrabel uit de activiteiten van de netbeheerder.

 

Volgens dat akkoord zal Electrabel, dat nog 30 % van het kapitaal van Sibelga bezit, haar aandelen overdragen op 31 december 2012. Electrabel zal die aandelen doorverkopen aan de 19 Brusselse gemeenten, die op dit moment de overige 70 % bezitten via de intercommunale Interfin.

 

Deze uittreding van Electrabel vindt plaats in aansluiting op de vrijmaking van de energiemarkt, met name met het oog op een volledige scheiding van de energieleverings- en de energiedistributieactiviteiten. De aandeelhouders van Sibelga sloten in 2003 een overeenkomst om de geleidelijke uittreding van Electrabel goed te kunnen uitvoeren. Het akkoord dat gisteren werd ondertekend, is de derde en laatste fase van dat plan.   

 

Sibelga is aldus de eerste distributienetbeheerder van het land die deze grote verandering doormaakt.