Sibelga en de scholen: een winnende synergie
  • Artikel

Sibelga en de scholen: een winnende synergie

Om de talenten van morgen te ontmoeten, duwt Sibelga de schoolpoorten open! Jobdays, workshops, eindwerkjury's of stages ... allemaal gelegenheden om contact te leggen met mogelijke toekomstige collega's, maar ook om directe impulsen te geven voor werk en opleiding. 

Rekrutering gebeurt niet alleen door de publicatie van werkaanbiedingen . Om jonge talenten aan te trekken moet een onderneming er ook voor zorgen dat haar naam en haar activiteiten gekend zijn door de studenten. Daarom werkt Sibelga al meerdere jaren samen met het onderwijs om studenten te ontmoeten.  

PartenariatEcole

Sibelga heeft ten aanzien van de hoge werkloosheid in Brussel ook besloten om te handelen door langdurige partnerships op te zetten met scholen en opleidingscentra. Het doel hiervan is de studenten beter voor te bereiden op de behoeften van de arbeidsmarkt.

Wij willen de studenten ook helpen met hun opleiding. 

"Naast jobbeurzen en grote events als Career Launch, nemen wij meerdere keren per jaar deel aan ‘jobdays’ georganiseerd door scholen voor hun laatstejaarsstudenten” zegt Phallyne Tiv , rekruteringsverantwoordelijke bij Sibelga.
"Maar onze inspanning gaat verder dan de rekrutering van studenten. Wij willen ze ook helpen in hun opleiding.”

PartenariatEcole

Initiatieven om de opleiding van de jongeren te ondersteunen

Sibelga organiseert  workshops waarbij experts van Sibelga een aspect van hun vakgebied voorstellen aan de studenten. Zo werd in 2015 in vijf scholen gediscussieerd over de fameuze slimme meters of smart meters, de ontwikkeling van glasvezelnetwerken en de exploitatie van het distributienet.

Parallel met deze technische workshops  staan dit jaar workshops op het programma om de studenten te helpen een cv op te stellen en zich tijdens een aanwervingsgesprek voor te stellen, evenals bedrijfsbezoeken.

Vorig jaar zetelden zelfs enkele medewerkers van Sibelga zin examenjury's en hebben zij deelgenomen aan verdedigingen van eindwerken

Ten slotte ontvangt Sibelga elk jaar stagiairs die onze vakgebieden op de werkvloer komen ontdekken. In sommige gevallen monden de stages zelfs uit in een contract . Tijdens 11 aangeboden stages vorig jaar kregen 4 studenten op het einde van hun stage een contract aangeboden.

Tijdens 11 aangeboden stages vorig jaar kregen 4 studenten op het einde van hun stage een contract aangeboden

Wil je meer weten over de partnerships van Sibelga met de scholen? Consulteer onze Jobs-website!