Sibelga krijgt actieve rol bij uitbouw laadpalennet in Brussel
  • Artikel

Sibelga krijgt actieve rol bij uitbouw laadpalennet in Brussel

In december vorig jaar besliste de Brusselse regering om een taskforce op te richten, die een strategie moest uitwerken voor een laadpalennet dat perfect aansluit bij de ambities van het gewest. Op donderdag 2 juli 2020 stemde de gewestregering in met de resultaten van de taskforce en nam zich meteen voor om de conclusies ervan in praktijk te brengen.

Sibelga is als Brusselse distributienetbeheerder niet alleen een neutrale speler, maar kan tevens bogen op een lange expertise in netwerken en werfbeheer. Daarom zal het bedrijf een belangrijke rol spelen bij de coördinatie van de plaatsing van elektrische laadpalen langs de wegen van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Sibelga zal zodoende de concessie van de palen organiseren, via de opstelling van het bestek en de offerteaanvragen. Het moet er vervolgens op toezien dat de installatie gebeurt overeenkomstig de doelstellingen van het gewest, door onder meer de samenwerking tussen de verschillende spelers op het terrein te vergemakkelijken.

Dit betekent voor het Brusselse gewest een belangrijke stap in de overgang naar een alternatieve mobiliteit. Die moet er op termijn voor zorgen dat alle Brusselaars voor het opladen van hun wagen beschikken over gebruiksvriendelijke, toegankelijke en betaalbare oplossingen. 

Sibelga is zich ten volle bewust van het belang van deze opdracht voor het gewest, zowel voor het milieu als voor de mobiliteit, en ziet dit ook als een opportuniteit om duurzamere mobiliteit makkelijker ingang te doen vinden. 

“Het stevig uitgebouwde Brusselse netwerk maakt het voortaan mogelijk om elektrische wagens op te laden.”

In het kader van deze opdracht zal Sibelga zich toeleggen op de uitbouw van een laadpalennet dat evenwichtig verspreid is over het hele grondgebied van het gewest.  Dit met oog voor de toekomstige behoeften die gepaard gaan met de groei van alternatieve vervoermiddelen, alsook voor de evolutie van het energielandschap (hernieuwbare energie, energiegemeenschap, enz.). 

Voorts zal Sibelga ook zoeken naar vernieuwende oplossingen om het net via slim laden te beheren, aangezien hiermee buitensporige investeringen worden vermeden. Daarbij zal men ernaar streven om het stadsmeubilair zo weinig mogelijk openbare ruimte te laten innemen. Dat kan onder meer door laadpalen te installeren en gebruiken op bijvoorbeeld straatverlichtingspalen. 

Marie-Pierre Fauconnier, Algemeen directeur van Sibelga: “Veel Brusselaars zouden in hun dagelijkse leven graag meer bijdragen tot een rationeler gebruik van de beschikbare energiebronnen, onder meer wanneer ze zich verplaatsen. Het stevig uitgebouwde Brusselse netwerk maakt het voortaan mogelijk om elektrische wagens op te laden. De laadpalen waren het laatste stukje dat nog ontbrak. Door de geleidelijke installatie ervan in de openbare ruimte zal de doorbraak van elektrische wagens in Brussel een nieuwe impuls krijgen. Sibelga wil een van de drijvende krachten zijn achter deze overgang naar een alternatieve mobiliteit in Brussel. Wij zullen alles in het werk stellen om die zo snel mogelijk binnen het bereik te brengen van alle Brusselaars.

Download het persbericht ⇩