Sibelga neemt beheer groene meters over
  • Artikel

Sibelga neemt beheer groene meters over

Vanaf 1 december staat niet langer Brugel, maar wel Sibelga in voor de berekening van de groenestroomproductie. De berekening van de groenestroomcertificaten blijft evenwel een bevoegdheid van Brugel.

Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest telt ongeveer 4 200 gedecentraliseerde installaties voor stroomproductie. Het gaat hierbij om mensen die zelf elektriciteit produceren, meestal via zonnepanelen, maar evengoed via warmte-krachtkoppeling of windmolens.

De hoeveelheid groene energie die zo’n installatie produceert, wordt geregistreerd door een ‘groene meter’. Die vormt een aanvulling op de klassieke meter en registreert de bruto groene productie van de installatie.  

Aan de hand van de meteropname van deze groene meter krijgt elke producent dan een welbepaald aantal groenestroomcertificaten.

Centraal beheer van de meteropname

Het toekennen van de groenestroomcertificaten gebeurt door Brugel, de Brusselse energieregulator.

Daartoe verzamelde Brugel de groenemeterstanden en valideerde deze om vervolgens de groene productie te berekenen. 

Stuk voor stuk taken die Sibelga voortaan dus op zich zal nemen.  

Het meten, opnemen en valideren van meterstanden zijn immers competenties waar wij bij Sibelga al lang mee vertrouwd zijn.  Het Brusselse netwerk telt nu eenmaal meer dan 1 miljoen gas- en elektriciteitsmeters. Energiemeting is dan ook een van onze kerntaken.

Nieuw platform ‘Green Meter’ 

Voor de Brusselse zelfproducenten hangt er dus verandering in de lucht…

Al wie zelf elektriciteit wilt produceren, zal via Sibelga moeten gaan om: 

  • een bidirectionele elektronische meter te laten plaatsen.
  • zijn installatie te laten attesteren.
  • elk trimester zijn groenemeterstanden in te voeren op het nieuwe platform  https://greenmeter.sibelga.be 

Graag meer info? U vindt het allemaal op www.sibelga.be/nl/production

Berekening groenestroomcertificaten blijft bij Brugel

Nadat de groenemeterstanden worden ingevoerd op greenmeter.sibelga.be, stuurt Sibelga de productiegegevens door naar Brugel.

De regulator kan dan op zijn beurt het aantal groenestroomcertificaten berekenen en ze ter beschikking stellen van de zelfproducenten op https://extranet.brugel.brussels