Sibelga, partner van de 303030 City Climate Challenge
  • Nieuws

Sibelga, partner van de 303030 City Climate Challenge

De 303030 City Climate Challenge is een initiatief van BECI om de CO2-uitstoot met 30% te doen afnemen tegen 2030. Samen met 19 andere Brusselse ondernemingen zet Sibelga haar schouders onder dit initiatief door de lancering van 30 gezamenlijke projecten.

Onze expertise ten dienste van de stad en haar inwoners

Elke Brusselse inwoner en onderneming op elk moment van de nodige energie voorzien. Dat is de cruciale taak die voor Sibelga is weggelegd. Maar daar houdt het niet bij op. We hebben ook een maatschappelijke rol te vervullen en we willen ook een voorbeeldfunctie opnemen in onze sector. Daarom ook dat we in 2012 het platform Energids lanceerden. Wat is de bedoeling? De inwoners stap voor stap begeleiden bij de keuzes die zij op energievlak maken en een antwoord bieden op al hun vragen. Wij werken verder ook samen met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Leefmilieu Brussel in het kader van de programma’s  SolarClick (installatie van fotovoltaïsche panelen op de daken van openbare gebouwen) en NRClick (verbeteren van de energie-efficiëntie van openbare gebouwen). En dan mogen we ook de meer dan 11 warmte-krachtkoppelingsinstallaties niet vergeten. Aan initiatieven geen gebrek dus.

Een duidelijk engagement in de energietransitie

Onlangs publiceerde BECI, de werkgeversorganisatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het ‘Charter 303030 City Climate Challenge’. Met dit charter engageren de deelnemende ondernemingen zich resoluut voor een aanpak van de klimaat- en energietransitie. Bedoeling is om 30 concrete acties aan de autoriteiten voor te stellen tegen maart 2020.  

Door actief mee te werken aan dit project zal Sibelga bijdragen tot een betere levenskwaliteit voor alle Brusselaars en meehelpen om de klimaatambities van het Brussels Gewest waar te maken.
De energiewereld verandert snel. Zeer snel. Sibelga wil dan ook haar rol als motor van de energietransitie verder uitbouwen.

Wat gebeurt er concreet?

Aan de hand van concrete en vernieuwende projecten wil Sibelga het gewest helpen om te voldoen aan de akkoorden van Parijs. Ideeën genoeg: 

  • Een groenere voertuigenvloot, voor Sibelga en de openbare besturen
  • Uitbreiding van het SolarClick-programma
  • Investeren in warmte-krachtkoppeling om de hernieuwbare productie te verhogen
  • Gedeeld verbruik, groen en lokaal
  • Hulp bij het renoveren van gebouwen in Brussel