Sibelga rondt groots programma voor de modernisering van het gasnet af
  • Nieuws

Sibelga rondt groots programma voor de modernisering van het gasnet af

Fonte&FibrocimentSibelga heeft haar programma voor de verwijdering van lagedrukleidingen in grijs gietijzer op het aardgasnet voltooid.

Sinds het einde van de jaren negentig verving Sibelga systematisch leidingen in grijs gietijzer door leidingen in polyethyleen. Die laatste hebben meer bepaald een grotere soepelheid en zijn beter bestand tegen dwarskrachten veroorzaakt door bodembewegingen of druk verkeer.

Bij de start ging het om meer dan 500 km leidingen, terwijl het gasnet lage druk uit ongeveer 2300 km leidingen bestaat. Sibelga heeft van de werken die ze uitvoerde in het kader van dit project gebruikgemaakt om de oude aftakkingen (d.w.z. de infrastructuur die de leidingen met de woningen verbindt) te vernieuwen.

Op het einde van het programma ging het voornamelijk om de vervanging van korte, moeilijk bereikbare leidinggedeeltes. We zijn erin geslaagd al die technische uitdagingen binnen de voorziene tijd tot een goed einde te brengen dankzij de betrokkenheid van de gemeenten in kwestie en het Gewest die de werfvergunningen verleenden.