Sibelga sorteert mee!
  • Artikel

Sibelga sorteert mee!

Stukken kabel, oude meters, verpakkingsmateriaal, koperen buizen, kantoorafval ... Samen goed voor meerdere honderden tonnen afval die Sibelga elk jaar moet zien te verwerken. Om dat afval zo goed mogelijk te sorteren en te hergebruiken, heeft Sibelga een eigen afvalstortplaats op haar site aan de Werkhuizenkaai. 

Een gewone donderdagnamiddag op onze afvalstortplaats

Camionettes rijden af en aan. Na hun werk maken de Sibelga-technici hier een stop om het afval af te leveren dat ze tijdens hun gas- of elektriciteitswerken hebben verzameld: stukken kabel, koper ...

Net zoals op een klassiek containerpark, is er ook hier een plaatsbeheerder aanwezig. Ali zorgt ervoor dat al het afval in de juiste container terechtkomt. Ali werkt voor Van Gansewinkel, een bedrijf dat bedrijfsafval verwerkt. Hij beheert fulltime de afvalstortplaats op de site van Sibelga.

"Al het afval dat onze technici op het terrein verzamelen, wordt systematisch naar de afvalstortplaats gebracht", aldus Marc Clemeur, Facility Manager. Het wordt niet ter plaatse achtergelaten of zomaar ergens weggegooid.

Niet alleen de werven, maar ook de kantoren en de keuken brengen afval met zich welke voor een groot deel aan de bron gesorteerd worden.

Maximaal hergebruik

"Sinds begin 15 gaan we voor een maximaal hergebruik van ons afval," gaat Marc verder, "we kwamen met Van Gansewinkel overeen om al het recycleerbare afval prioritair te verwerken en de elementen te recupereren die voor andere industriële procedés hergebruikt kunnen worden.  Afval dat niet recycleerbaar is, wordt verwerkt en omgezet in brandstof dat aan de industrie wordt verkocht. Is dat niet mogelijk, dan wordt het afval verbrand, waarna de gerecupereerde warmte wordt omgezet in elektriciteit.

En wat met gevaarlijke afvalstoffen zoals asbest? Daarvoor geldt een speciaal verwerkingsproces.

Op de afvalstortplaats staan ook 2 containers met vuilverdichters. Zo reduceren we het afvalvolume (zowel van papier en karton als van grofvuil). Dat maakt dat er veel minder vaak vrachtwagens moeten langskomen om dat afval op te halen. En dat verlaagt dan weer de CO2-uitstoot. Meteen ook de reden waarom Ali op de stortplaats een elektrische vorkheftruck gebruikt. 

Dechetterie-infografic

Alles kan beter 

"Een doeltreffende en milieuvriendelijke afvalverwerking, daar maken we bij Sibelga een erezaak van," legt Marc uit, "we sturen onze aanpak voortdurend bij en we zijn permanent op zoek naar nieuwe manieren om het nog beter te doen. "Dat is trouwens één van de elementen die meespeelden toen Leefmilieu Brussel aan Sibelga het label van ecodynamische onderneming toekende .