Sibelga verkrijgt de hernieuwing van haar ISO 9001-certificering
  • Artikel

Sibelga verkrijgt de hernieuwing van haar ISO 9001-certificering

Bij de realisatie van haar opdrachten hecht Sibelga grote waarde aan de kwaliteit. Het door Sibelga ingevoerde kwaliteitsbeheersysteem garandeert dat de onderneming aan haar klanten diensten verleent die aan hun verwachtingen beantwoorden. Dit betekent onder meer geharmoniseerde werkwijzen (processen en instructienota's), beheer van de competenties van de medewerkers (opleidingen …), evaluatie van de leveranciers, realisatie van tevredenheidsonderzoeken enz. Daarbij mikken we steeds op een continue verbetering van zijn activiteiten.

Het kwaliteitsbeheer bij Sibelga is gecertificeerd volgens de internationale ISO 9001-norm, die de te volgen regels bepaalt. Dat gebeurt concreet via regelmatige interne en externe audits.

In september jongstleden, zijn twee externe auditeurs van de maatschappij Lloyd’s naar onze diensten gekomen. Zij wilden begrijpen hoe wij onze activiteiten onder controle hebben en hoe wij die verbeteren om te voldoen aan de behoeften van onze klanten. Via interviews met medewerkers, bezoeken op het terrein (werven, magazijn, …) en door onze processen van nabij te volgen, zijn zij vertrouwd geraakt met onze werkmethodes.

Na afloop van de audit, heeft Sibelga een verlenging van haar certificaat gekregen, voor 3 jaar.

Er werden meerdere mogelijkheden tot verbetering geformuleerd, die dus zullen moeten worden uitgewerkt. Deze zullen worden opgevolgd door de dienst CPIM (Corporate Process & Information Management) van Sibelga. 

 Certificat ISO - NL