Sibelga vraagt een stedenbouwkundige vergunning voor het project
  • Nieuws

Sibelga vraagt een stedenbouwkundige vergunning voor het project "Verbinding Zuid"

Op 12 juni heeft Sibelga een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voor het project "Verbinding Zuid". Dit voorziet in het aansluiten van het huidige gasdistributienet op een nieuw gastoevoerpunt dat door Fluxys wordt gebouwd. Het wil inspelen op drie uitdagingen:

  • De capaciteit  van het netwerk verhogen om er tijdens de verbruikspieken de benodigde hoeveelheden gas te kunnen injecteren.
  • De gastoevoer in het zuiden van Brussel veiligstellen.
  • Het Brusselse gasnet voorbereiden voor de conversie naar rijk gas.

Daartoe zal Sibelga een leiding van 12 km lengte aanleggen vanaf de gewestelijke grens tot aan haar bestaande installaties in Brussel-Stad en Ukkel, en twee nieuwe gasreduceerposten inrichten (installaties voor de transformatie van de gasdruk).

Het gekozen tracé voor de leiding, die 80% van het wegennet betreft, is de vrucht van overleg tussen de verschillende betrokken instanties (Leefmilieu Brussel, Directie Monumenten en Landschappen, Brussel Mobiliteit, gemeenten…). Hierdoor kon rekening worden gehouden met de technische, stedenbouwkundige, erfgoed-, milieu- en mobiliteitsbeperkingen.

De administratieve procedure zal naar verwachting in het voorjaar van 2016 uitmonden in een fase van werken die over iets meer dan een jaar gespreid zullen worden. De inbedrijfstelling van de nieuwe installaties wordt voor  de winter van 2017 verwacht.

Verbinding Zuid