Sint-Agatha-Berchem denkt op lange termijn met NRClick Scan
  • Nieuws

Sint-Agatha-Berchem denkt op lange termijn met NRClick Scan

Energiesparen, da’s soms langetermijndenken. Dat weet ook de gemeente Sint-Agatha-Berchem. Ze verving het regulatiesysteem van de gasinstallatie in haar grootste school. Een investering die pas over 5 à 6 jaar zal opbrengen. En toch waagde de gemeente het erop ... met behulp van de tips van het NRClick Scan-team.

Eigenzinnig regulatiesysteem

Tot 2015 had de verwarming van de centrale school van Sint-Agatha-Berchem een nogal eigenzinnig regulatiesysteem. 'De regulatieparameters veranderden zomaar zonder dat we wisten waarom', vertelt technisch inspecteur Claude Vermeys. 'Omdat het ging om een heel ingewikkeld en beveiligd apparaat, moesten we telkens privéherstellers inschakelen. Maar de problemen bleven zich opstapelen. Een hoge kost voor de gemeente, dus!'

Met de tool berekenden we een return on investment van 5 of 6 jaar. Maar dit jaar noteerden we al een energiebesparing van zomaar eventjes 24%. De investering zou dus al vroeger rendabel kunnen zijn

In 2014 kende de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) subsidies toe voor de renovatie van regulatiesystemen van stookplaatsen in Nederlandstalige scholen. 'Een kans die we niet konden laten liggen! De centrale school valt namelijk deels onder het Nederlandstalig onderwijs', legt Claude uit. Om de regulatie voor de hele school te harmoniseren, besloot de gemeente om meteen de 3 stookplaatsen voor het hele gebouw te renoveren. 

NRClick-Berchem

Al 24% bespaard in één jaar!

Dankzij NRClick kreeg de gemeente een duidelijk zicht op het buitensporig energieverbruik dat veroorzaakt werd door de problemen met de regulatie. NRClick Scan biedt evenwel nog meer mogelijkheden. 'Met de tool berekenden we een return on investment van 5 of 6 jaar. Maar dit jaar noteerden we al een energiebesparing van zomaar eventjes 24%. De investering zou dus al vroeger rendabel kunnen zijn ', aldus Claude.

Het NRClick Scan-team hielp Sint-Agatha-Berchem ook bij het opstellen van een bestek dat voldeed aan de behoeften van de gemeente en de vereisten van de VGC. Voorts zorgde het team ook voor een verslag waarmee de gemeente een subsidie kon aanvragen bij Leefmilieu Brussel.

En dat is nog maar het begin

Sint-Agatha-Berchem wil nu nog een stapje verder gaan. 'We plaatsten al isolatiematten rond alle leidingen en circulatiepompen van de 3 stookplaatsen. Bovendien hebben we een aantal ingrepen gedaan die zorgen voor een betere circulatie van warme lucht in de grote zalen.

Ook voor andere gebouwen, zoals de feestzaal en de gemeenteloods zijn isolatiewerken gepland. De ventilatie van het sportcentrum wordt momenteel gerenoveerd.’ Deze gemeente heeft dus vast nog mooie energiebesparingen in het vooruitzicht!

Yann, NRClick Scan-adviseur bij Sibelga, aan het woord
Wie energie wil besparen, moet rekenen op lange termijn. Het kan soms jaren duren voor investeringen hun vruchten afwerpen. Dat geldt ook voor particulieren. Je begint best steeds met je energiebehoefte te verlagen. Dat kan door te isoleren of door installaties die energie verbruiken, te renoveren. Denk maar aan ventilatie, verlichting, enz. Een tweede stap is het renoveren van de systemen voor warmteproductie. Pas als laatste is een systeem voor lokale productie (fotovoltaïsche panelen ...) het overwegen waard.

NRClick Scan is een energieboekhoudkundige tool waarmee gemeenten hun elektriciteits-, gas- en waterverbruik kunnen monitoren. Elke maand nemen we u mee naar een Brusselse gemeente die de tool gebruikt en zo behoorlijk wat kon besparen.

Met de steun van leefmilieu brussel