Slimme meters, wat kosten ze de gezinnen?
  • Nieuws

Slimme meters, wat kosten ze de gezinnen?

In zijn recentste nummer publiceert Test-Aankoop een artikel over slimme meters en vermeldt hierin wat ze de gezinnen zullen kosten.  In het artikel is immers sprake van een Brusselse studie die de jaarlijkse kost op € 139 (gedurende 20 jaar) per gezin geraamd zou hebben. 

De studie waarnaar wordt verwezen werd uitgevoerd door PWC in 2012 in opdracht van Leefmilieu Brussel.  Het blijkt echter dat Test-Aankoop de cijfers van de studie fout heeft geïnterpreteerd. 

Volgens de redenering van Test-Aankoop zou de overschakeling van alle Brusselse klanten op slimme meters 1.95 miljard euro kosten in 20 jaar tijd (700.000 elektriciteitsmeters X 139 € X 20 jaar = € 1.946.000.000)

Het verbaast Sibelga dat Test-Aankoop niet de tijd heeft genomen om haar te raadplegen, omdat zij nu net instaat voor de netten en de meters voor gas en elektriciteit in Brussel. Wij hadden met plezier de kostprijs van de overschakeling van analoge naar slimme meters in Brussel samen met Test-Aankoop besproken. 

Wat hadden wij als informatie kunnen geven?

1. Alles zal afhangen van de timing van een dergelijke implementatie! 

  • Ofwel worden de slimme meters met spoed geïmplementeerd, dat wil zeggen in een periode van 3 à 4 jaar. In dat geval zou de kost (evenwel) 6 à 7 keer lager liggen dan wat Test-Aankoop aankondigt.
  • Ofwel gebeurt de implementatie op een langere termijn en in functie van de behoeften van de marktspelers (grote verbruikers, autoproducenten, leveranciers, ...). In dat geval zou de kost nog minder bedragen

2. De afschrijvingstermijn is vrij kort

Een afschrijving op 20 jaar voor een installatie met een levensduur die geschat wordt op 10/15 jaar, is absurd.  Voor Sibelga zal de afschrijving op 10 jaar gebeuren.

3. De modernisering van de installaties is aan de gang

Reeds 3 à 4 jaar geleden ging Sibelga van start met een programma voor het moderniseren van de oudste installaties in Brussel. Het is de bedoeling de toekomstige overschakeling naar de slimme meter zo goed mogelijk voor te bereiden. 

Zo heeft Sibelga sinds 2012 de 10% van haar leveringspunten gesaneerd die het minst compatibel waren met de installatie van slimme meters. 

4. Er staat nog niets vast!

Er is op dit ogenblik nog geen enkel formeel en officieel plan voor de implementatie van slimme meters in Brussel. Daar maakt Sibelga momenteel werk van. Wat haar gegevens betreft, bewaart zij de primeur voor de regulator Brugel. 

Deel van het artikel waar de foutieve meerkost wordt aangehaald (TA 606 - maart 2016)

Artikel testaankoop

©Testaankoop