SolarClick blaast eerste kaarsje uit en maakt balans op
  • Artikel

SolarClick blaast eerste kaarsje uit en maakt balans op

Op dinsdag 30 april werd de 40ste SolarClick fotovoltaïsche installatie ingehuldigd in aanwezigheid van Céline Frémault, Brussels Minister van Leefmilieu en Energie. Dé gelegenheid om eens terug te blikken op dit gewestelijke programma, zowat een jaar na de plaatsing van het eerste paneel...

Niet minder dan 37% van de elektriciteitsbehoefte van de Gemeentescholen 7 en 8 van het Terkamerenbos in Elsene wordt voortaan gedekt door zonnepanelen. We besparen u de rekenles, maar toch even meegeven dat dit zorgt voor 18 ton vermeden CO2-uitstoot per jaar. Niet slecht, toch? 

En dat is dan nog peanuts vergeleken bij wat SolarClick ambieert en hetgeen al werd gerealiseerd. Zo  willen we op termijn met dit programma jaarlijks 4 500 ton minder CO2-uitstoot in onze prachtige hoofdstad. Daartoe zetten we volop in op de zon… 

SolarClick maakt de klik

Alles begon in juni 2016 toen de Brusselse regering een Lucht-Klimaat-Energieplan goedkeurde. Dat moet de uitstoot van broeikasgassen met 30% verminderen tegen 2025 en de hernieuwbare energieproductie in Brussel verdubbelen.

Rekening houdend met de ligging en de oppervlakte van de hoofdstad, waren er niet meteen 36 technologische mogelijkheden voorhanden, zeker niet op zo’n korte termijn. Zonne-energie was één van de opties die al snel naar voren kwam, aangezien vele Brusselse daken nog niet uitgerust zijn met                                                                                                                                        zonnepanelen. 

Een groot deel van de daken waarop nog panelen konden worden aangebracht, behoorden tot openbare gebouwen (gemeentebesturen, scholen, sportcentra, crèches…) en vertegenwoordigen dus een interessant potentieel. Daarvoor werd een win-winformule bedacht. Enerzijds een financiering van de werken en gratis elektriciteit voor de openbare overheid, eigenaar van het gebouw. In ruil krijgt het gewest de groenestroomcertificaten dat ze vervolgens kan verkopen om een Klimaatfonds op te richten. 

Daarom werd een budget van 20 miljoen euro vrijgemaakt en kreeg Sibelga de opdracht om 85 000 m2 aan openbare daken tegen 2020 uit te rusten met fotovoltaïsche panelen. 

De allereerste 

25 mei 2018, residentie Val-des-Fleurs, Sint-Agatha-Berchem. Vertegenwoordigers van zowel de gemeente, het OCMW, de eigenaar van het gebouw, Sibelga en Leefmilieu Brussel, alsook de Minister Céline Frémault, kwamen samen om de allereerste SolarClick-installatie in te huldigen.

Het heeft evenwel bijna twee jaar geduurd voor SolarClick op kruissnelheid kwam. Tijdens die twee jaar werden wel een hele reeks stappen gezet. Zo moest vóór de opstart van de werken een eerste selectie worden gemaakt van alle daken waarop meteen zonnepanelen konden worden aangebracht. Dat gebeurde aanvankelijk cartografisch, rekening houdend met criteria zoals oriëntatie, omgeving, oppervlakte, enz. Een verkenningsbezoek ter plaatse kon nadien het werkelijke potentieel van de daken en de technische haalbaarheid van elk project aantonen. Voorts werd voor elke potentiële site ook de rentabiliteit van de installaties bestudeerd. Sibelga maakte trouwens handig gebruik van deze voorbereidende fase om zich te omringen met betrouwbare en degelijke partners, en om de verschillende werkprocedures te organiseren en uit te tekenen.

2018: goed voor 34! 

Na de inhuldiging op Val-des-Fleurs volgde de ene werf na de andere. Die staan telkens onder leiding van installateurs aangewezen via openbare aanbesteding, maar worden gesuperviseerd door het SolarClick-team van Sibelga. Bij de uitvoering van de werken wordt steevast gezorgd voor zo weinig mogelijk hinder voor de bewoners van het gebouw. 

In 2018 werd een oppervlakte van 15 000 m2 openbare daken uitgerust met zonnepanelen, da’s ietsje  minder dan 20% van het vooropgestelde einddoel. In 2019 en 2020 wordt het tempo opgetrokken met ongeveer 50 geplande installaties per jaar. 

EN 40!

Dinsdag 30 april staat de teller van uitgevoerde installaties dus op 40. Meer dan 90% van de daken van openbare gebouwen kunnen met fotovoltaïsche panelen worden uitgerust. We kunnen er dus vanuit gaan dat de oorspronkelijke SolarClick-doelstellingen zullen worden gehaald. En uiteraard zullen wij u geregeld op de hoogte houden van de vooruitgang van het programma.

Met de steun van leefmilieu brussel