SolarClick: een plan voor 4 500 ton CO2 minder in Brussel
  • Artikel

SolarClick: een plan voor 4 500 ton CO2 minder in Brussel

De eerste 46 openbare Brusselse gebouwen die met fotovoltaïsche panelen zullen worden uitgerust in het kader van het gewestelijke SolarClick-programma, zijn bekend.

Het is officieel: de daken van 46 openbare Brusselse gebouwen zullen de komende maanden worden uitgerust met fotovoltaïsche panelen in het kader van het SolarClick-programma. Dat is een mooie eerste stap in de richting van het doel van 150 daken tegen eind 2020.

De geselecteerde sites zijn voornamelijk daken van gemeentelijke gebouwen, maar er zijn ook 16 gebouwen van gewestelijke en paracommunale (politiezones en OCMW’s) instanties bij. Ontdek de lijst met de 46 geselecteerde gebouwen

Wat is SolarClick?

Even opfrissen: in het kader van het Lucht-Klimaat-Energieplan van de Brusselse hoofdstedelijke regering werd Sibelga belast met het beheer van twee gewestelijke programma’s die moeten helpen de vastgelegde doelstellingen te bereiken: SolarClick en NRClick.

SolarClick heeft tot doel bijna 85 000 m2 daken van Brusselse openbare gebouwen met fotovoltaïsche panelen uit te rusten tegen 2020. Dit zou moeten leiden tot een vermindering van de CO2-emissies in Brussel met zo'n 4 500 ton.

Het programma berust op een win-winprincipe: het openbare bestuur kan rekenen op de geproduceerde elektriciteit voor zijn eigen behoeften, en dit kosteloos, terwijl het Gewest de groenestroomcertificaten int en het Klimaatfonds spijst met de opbrengst van hun verkoop.

Het NRClick-project daarentegen is bedoeld om de Brusselse overheid te helpen het energieverbruik in haar gebouwen te verminderen door audits en verbeteringswerkzaamheden uit te voeren. Het heeft immers weinig zin om fotovoltaïsche panelen te installeren op ongeïsoleerde daken en zonder toezicht op het energieverbruik. 

46 zorgvuldig gekozen daken

Terug naar onze 46 daken! Hun selectie was geen eenvoudige klus. Om het doel van 150 installaties tegen eind 2020 te bereiken, werden er eerst 500 daken geïdentificeerd op basis van cartografische informatie. Het resultaat werd vervolgens verfijnd aan de hand van specifieke criteria, om slechts 150 daken over te houden die waarschijnlijk aan de noodzakelijke voorwaarden zouden voldoen. 

Daarna moest op het terrein worden nagegaan of de 150 kandidaat-daken aan de technische vereisten voldeden. Deze opdracht wordt momenteel uitgevoerd door Sibelga: onze collega Erik Severs staat in voor deze grote inspectieronde langs de Brusselse daken. Gemiddeld wordt 5% van de bezochte sites afgekeurd. Ten slotte moet worden nagegaan of de installatie rendabel zal zijn. 

Tot nu toe hebben zo'n zestig sites met succes deze stappen doorlopen. Op 46 daarvan zullen er dit jaar panelen geïnstalleerd of besteld worden, met een vermogen gaande van 20 tot 245 kWc

En dat is nog maar het begin

De selectieprocedure zal worden voortgezet om het doel van 150 projecten tegen eind 2020 te bereiken. Wij houden u de hoogte van de volgende stappen!

 Met de steun van leefmilieu brussel