SolarClick en NRClick helpen Brusselse overheden met energietransitie
  • Artikel

SolarClick en NRClick helpen Brusselse overheden met energietransitie

De overheidsgebouwen in Brussel vertegenwoordigen een aanzienlijk potentieel voor de productie van hernieuwbare energie en energiebesparing. Om dat optimaal te kunnen benutten werden SolarClick en NRClick gelanceerd. Sibelga zorgt voor de concrete uitwerking van de plannen. 

Net zoals particulieren en ondernemingen hebben ook overheden een rol te spelen in de strijd tegen de klimaatopwarming. Om hen te steunen bij hun inspanningen, heeft de Brusselse regering een enveloppe vrijgemaakt van meer dan 27 miljoen euro gespreid over 4 jaar. Die zal speciaal aangewend worden voor de programma's SolarClick en NRClick.

In het kader van SolarClick zullen gemeente- en gewestgebouwen (scholen, kinderdagverblijven, openbare zwembaden, administratieve gebouwen enz.) uitgerust worden met fotovoltaïsche zonnepanelen.

Met NRClick zullen ze over de nodige tools beschikken om hun energieverbruik onder controle te houden en te verlagen.

Sibelga werkt mee aan duurzame ontwikkeling van Brussel

De regering doet een beroep op ons om beide programma's in naam van het gewest aan te sturen. Sibelga heeft inderdaad al heel wat ervaring met rationeel energiegebruik en werkt overigens sinds 2011 nauw samen met de gemeentebesturen op het vlak van energieboekhouding. Ons bedrijf zal de overheden dan ook in alle neutraliteit kunnen begeleiden en adviseren.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest op weg naar energietransitie

SolarClick en NRClick zullen een essentiële rol spelen bij het behalen van de Brusselse klimaatdoelstellingen. De regering heeft immers beslist om tegen 2025 de uitstoot van broeikasgassen met 30% te verminderen (ten opzichte van 1990) en de productie van hernieuwbare energie van het gewest vrijwel te verdubbelen van ca. 2% in 2013 naar 4% tegen 2020.

SolarClick en NRClick in enkele cijfers

SolarClick wil tegen 2020 zo’n 150 tot 200 projecten voor zonnepanelen voltooien: 

  • totale oppervlakte: zo’n 85 000 m² 
  • totaal te installeren vermogen:  ca. 12,5 MWp, d.w.z. een toename van het geïnstalleerd fotovoltaïsch vermogen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met ca. 22,5% 
  • productie/verbruik : ca. 11 GWh/jaar* vanaf 2020 
  • verlaging van de CO2-uitstoot: ca. 4 500 ton per jaar vanaf 2020

NRClick beoogt de volgende doelstellingen:

  • verlaging gasverbruik overheidsgebouwen: 15%;
  • verlaging elektriciteitsverbruik overheidsgebouwen: 5%.

“Het gaat hier om een maatregel van formaat in de klimaatstrategie van het Brussels gewest.”  - Céline Fremault

Op 22 februari werd het startschot voor het programma gegeven tijdens een happening bij Leefmilieu Brussel in aanwezigheid van Céline Fremault, Minister voor Energie en Leefmilieu: 

Solar/NRClick Start Event

Solar/NRClick Start Event

Gelegenheidssprekers waren : Céline Fremault (Minister bevoegd voor Energie en Leefmilieu), Luc Hujoel (Algemeen directeur van Sibelga), Frédéric Fontaine (Algemeen directeur van Leefmilieu Brussel), Thomas Raes (Sibelga), Stéphane Godfrind (Sibelga) en Annick Vanderpoorten (Leefmilieu Brussel).

 

* Dit komt overeen met 10% van het elektriciteitsverbruik van alle gebouwen en infrastructuren van de 19 Brusselse gemeenten. Ter herinnering: het jaarlijks verbruik van een doorsnee Brussels gezin met een elektrische boiler wordt geschat op 3 500 kWh (bron : brusim.be). 1GWh = 1 000 000

Met de steun van leefmilieu brussel