Stroomstoring: 4 mogelijke oorzaken
  • Artikel

Stroomstoring: 4 mogelijke oorzaken

Van nature onvoorzienbaar, kan een stroomstoring zich op elk moment voordoen. Onze eerste zorg is over het algemeen: hoelang gaat dat duren? Maar soms vragen we ons ook af wat de reden is voor die onderbreking. Wij lichten de sluier over 4 mogelijke oorzaken.

1. Schade aan het net

Een waterlek dat onze kabels doet onderlopen, een grondverschuiving, het per ongeluk losrukken van een kabel bij werken, … allemaal factoren die een element van het net kunnen beschadigen en de stroomtoevoer kunnen verstoren.

2. Defect materiaal

Hoewel Sibelga haar uitrustingen zorgvuldig uitkiest en regelmatig controles uitvoert, kunnen een fabricagefout of nog, slijtage van het materiaal, soms versneld door externe oorzaken, aan de basis liggen van een stroomstoring.

3. Een foutieve handeling

Zich vergissen is menselijk en het gebeurt spijtig genoeg dat een incident het gevolg is van een aandachtsfout of een foutieve handeling. De fout kan enige tijd geleden zijn gebeurd, bijvoorbeeld door een slecht uitgevoerde aansluiting die ineens loskomt. 

4. Een probleem op het hoogspanningsnet

Het nationale transportnet van elektriciteit onder hoogspanning, dat de geproduceerde elektriciteit van de centrales naar de distributienetten vervoert, kan zelf schade oplopen die een weerslag heeft tot op net van  Sibelga. Dan gaat het meestal over een uitgebreide stroomstoring die een groot aantal verbruikers treft.

Wat gedaan als u een elektriciteitspanne vaststelt te Brussel?

  • Raadpleeg eerst de toe te passen tips voor u ons belt, om na te gaan of het wel over een algemene storing gaat. 
  • Als de diagnose klopt, bel dan het nummer 02 272 40 66. Onze diensten staan dag en nacht te uwer beschikking. 

Ontdek hoe Sibelga ingrijpt bij een lokale of uitgebreide elektriciteitspanne: