Onze tarieven dalen in 2017 en blijven vervolgens onder controle
  • Nieuws

Onze tarieven dalen in 2017 en blijven vervolgens onder controle

De Brusselse energieregulator Brugel kondigde het al aan. De distributietarieven voor gas en elektriciteit zijn gewijzigd, en dit in samenspraak met Sibelga. Door die wijziging zal de energiefactuur volgend jaar dalen en zijn stabiele tarieven op langere termijn gegarandeerd.

Vanaf 1 januari 2017 gelden er nieuwe distributietarieven. Dat zal een gemiddeld Brussels gezin jaarlijks een besparing opleveren van ongeveer 30 euro tegenover wat oorspronkelijk was voorzien.

Waarom komt die wijziging er nu?

Een terechte vraag, vooral als u weet dat de Sibelga-tarieven voor de periode 2015-2019 al goedgekeurd werden door Brugel.  Voor 2015 lagen de tarieven trouwens al iets lager in vergelijking met de vorige tariefperiode. 

Op vraag van Brugel heeft Sibelga een aantal voorstellen geformuleerd om de 'tariefsaldo's' optimaal aan te wenden. Daaronder verstaan we het verschil tussen de kosten die werden begroot (en dus zijn doorgerekend in de tarieven) en de werkelijke kosten.

Deze voorstellen werden goedgekeurd door Brugel. Hierop heeft Sibelga de tarieven voor het einde van de lopende periode, nl. 2017-2019, bijgesteld.

De regulator heeft gekozen voor een methode waarmee we de saldo's op twee manieren aanwenden:

    • enerzijds om de kosten te dekken voor een aantal ingrijpende projecten die op stapel staan, denk maar aan de omschakeling van arm naar rijk gas of smart metering; 
    • anderzijds om bepaalde kosten voor de financiering van pensioenkapitalen te dekken.

Dat heeft het mogelijk gemaakt om de tarieven vanaf 2017 op een structurele manier naar omlaag te halen.

Geruststellende toekomstperspectieven voor Brussel

Goed nieuws voor de Brusselse consumenten dus, deze daling en garantie voor de toekomst! Vooral als u bedenkt dat er in de twee andere gewesten van het land een stijgende trend heerst.

En dat is dan weer het resultaat van het doordachte beheer en de verantwoordelijkheidszin van Sibelga.