• Nieuws

Toekenning van de energiepremies 2010 opgeschort vanaf 16 november 2010

(Update 03/11) - Op vrijdag 29 oktober heeft de Brusselse Minister voor Energie beslist om de toekenning van de energiepremies 2010 op te schorten vanaf 16 november 2010.

Vanaf 2011 is er een nieuw premieprogramma van kracht met een globaal budget dat zeker evenredig zal zijn aan het budget 2010.

Ter herinnering: Sibelga is echter belast, samen met Brussel Leefmilieu, met het administratief beheer van de betrokken premies.

 

Concreet betekent deze beslissing dat:

 

De premieaanvragen die ingediend zijn tot en met 29 oktober 2010

Deze premieaanvragen zullen worden behandeld volgens de financiële voorwaarden van 2010.
Ook als de aanvraag vervolledigd dient te worden na 30 oktober 2010.

De premieaanvragen die ingediend zijn vanaf 30 oktober tot en met 15 november 2010

  • als de premieaanvraag ontvankelijk en volledig blijkt te zijn bij ontvangst, zal ze worden behandeld volgens de financiële voorwaarden 2010.
  • als de premieaanvraag onvolledig blijkt te zijn bij ontvangst, zal ze worden behandeld volgens de financiële voorwaarden 2011 (indien ze vervolledigd wordt), maar blijft onderhevig aan de technische voorwaarden van de premies 2010.

De premieaanvragen die ingediend zijn vanaf 16 november 2010

Deze premieaanvragen zullen worden behandeld volgens de financiële voorwaarden 2011 (indien de laatste factuur van de werken gedateerd is van 2010), maar blijven onderhevig aan de technische voorwaarden 2010.
Deze aanvragen dienen uiterlijk op 28 februari 2011 te worden ingediend.
De onvolledige dossiers kunnen nadien nog vervolledigd worden.

 

Overzichtstabel

Datum aanvraag premie 2010 (1) Dossier (2) Technische
voorwaarden
Financiële
voorwaarden
Opmerkingen
Tot en met 29/10/2010 (on)volledig  2010  2010  
Vanaf 30/10/10 tot en met 15/11/10 volledig  2010  2010  
onvolledig  2010  2011  
Vanaf 16/11/2010 (on)volledig  2010  2011 Deze aanvragen dienen uiterlijk op 28/02/2011 ingediend te worden
(1) indien de aanvraag per post verstuurd wordt, wordt de datum van de poststempel als aanvraagdatum aanzien.
indien de aanvraag per fax/email verstuurd wordt, wordt de datum van ontvangst als aanvraagdatum aanzien.
 (2) de volledigheid of onvolledigheid van een dossier wordt bepaald na analyse van het dossier.

Een goede raad: ga niet haastig te werk.

Bereid uw dossier goed voor en ga steeds na of u aan alle voorwaarden voldoet en alle vereiste documenten aan uw dossier toevoegt.
De nodige details hieromtrent, kan u terugvinden in de formulieren die Leefmilieu Brussel ter beschikking stelt.

 

Het nieuwe premieprogramma 2011 zal worden bekend gemaakt zodra het goedgekeurd werd door de Brusselse regering.