Verbruik elektriciteit en aardgas voor Brussel in 2014
  • Nieuws

Verbruik elektriciteit en aardgas voor Brussel in 2014

Vooral de zeer zachte winter heeft gezorgd voor een daling van het totale Belgische elektriciteits- en gasverbruik in 2014. Maar hoe groot is de impact geweest op het energieverbruik in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

Synergrid, de Federatie van netbeheerders voor elektriciteit en aardgas in Belgïe, heeft het totale energieverbruik 2014 voor België gepubliceerd.

Vanwege de zeer zachte winterperiode (2014 was trouwens het warmste jaar sinds de metingen) zien we dat het totale verbruik gedaald is. 

Op Belgisch niveau (enkel voor residentiële, tertiaire sector en KMO’s *) merken we volgende trends op:

  • een daling met 4,1% voor elektriciteit
  • een daling met 18,8% voor gas

(*) deze cijfers zijn enkel geldig voor het verbruik van de energie die via het distributienet gaat en houden geen rekening met de grote industriële klanten, direct aangesloten op het net van Elia. Zo is een vergelijking mogelijk met de cijfers van Sibelga. Voor meer gedetailleerde cijfers verwijzen we naar de publicatie van Synergrid.

Elektriciteitsverbruik Brussel

Het elektriciteitsverbruik voor Brussel is gedaald met 4% ten opzichte van 2013. Dat komt overeen met de daling op nationaal niveau.

Totale elektriciteitsverbruik Brussel

Het is het laagst gemeten energieverbruik over de laatste 20 jaar. Dat kan worden toegeschreven aan een combinatie van 3 factoren:

  • een dalend energieverbruik sinds 2007 door energiezuinigere toestellen (verlichting, elektrische apparaten, elektrische motoren en ventilatie, zelf opgewekte elektriciteit), wat zorgt voor een daling tussen 0,5 en 1% per jaar.
  • het warmere klimaat.  Het is moeilijk om de juiste impact hiervan te meten, maar vermoedelijk zorgt dit voor een daling van ongeveer 2,5%.
  • de economische context.  Eveneens moeilijk in te schatten, maar waarschijnlijk goed voor een daling tussen 0,5% en 1%.

Gasverbruik Brussel

Het gasverbruik voor Brussel is met bijna 23% gedaald ten opzichte van 2013.
Dat is een hogere daling dan het Belgische cijfer, te wijten aan een eerder residentieel gasverbruik in Brussel.

 Totale gasverbruik Brussel

Ook voor gas is dat het laagst gemeten energieverbruik sinds de laatste 20 jaar.
Hier kunnen we wel met zekerheid stellen dat deze daling bijna volledig te wijten is aan het warmere klimaat, waarbij vooral de maanden maart, september, oktober en november sinds 2007 de zachtste maanden qua graaddagen waren.