Een bezoekje aan de lagere school van Sint-Jozef
  • Artikel

Een bezoekje aan de lagere school van Sint-Jozef

Tijl Dermine, onze collega van de Business Intelligence, is naar de lagere school Saint Joseph van zijn kinderen gegaan om er ateliers over het thema energie te bezielen.

« Energie maakt deel uit van ons dagelijks leven, in die mate dat we er niet meer bij stilstaan hoeveel objecten energie verbruiken, hoe die geproduceerd wordt en hoe zij tot bij ons geraakt », Tijl.

Die school bezit twee maal 44 fotovoltaïsche panelen, voor een totaal van 22 kWp, of kilowattpiek, een meeteenheid van het vermogen van de fotovoltaïsche installatie. Een ecologische, economische, maar ook pedagogische keuze, want de school is een ideale plek om de kinderen bewust te maken van de evolutie van de nieuwe technologieën ten dienste van het milieu.

Om het atelier te verlevendigen, heeft Tijl een maquette van de school gemaakt, met daarbij de verschillende soorten van hernieuwbare productie van elektriciteit. Het atelier heeft de kinderen in staat gesteld de bronnen te ontdekken van het energieverbruik van hun klas, en te begrijpen welke productiemiddelen hernieuwbaar zijn of fossiel van oorsprong. Met de verandering in intensiteit van de LED's kon ook de variabiliteit in hernieuwbare energie worden aangetoond.

Maar Tijl gaat nog verder. Hij neemt zelf de elektriciteitsmeters van de school op om de verbruiks- en de productiegegevens ter beschikking te stellen van leerlingen en leerkrachten. 

En hij deelt op zeer positieve wijze zijn ervaring: « Ik was aangenaam verrast om te zien dat het thema energie al vertrouwd aanvoelt voor een groot deel van de kinderen in de lagere school, een bewijs van het belang dat er vandaag aan wordt gehecht. »

 Tyl atelier école - 2