Waarom de straatverlichting overdag soms blijft branden
  • Artikel

Waarom de straatverlichting overdag soms blijft branden

Wie heeft er nooit geklaagd over het feit dat bepaalde staatlampen overdag blijven branden? Lichten die blijven branden als er voldoende natuurlijk licht is, dat is geld- en energieverkwisting, leerden we van jongs af aan. Toch is er in bepaalde gevallen wel een verklaring voor … 

Hoe werkt de openbare verlichting: hoe gaat het licht aan en uit?

In principe stuurt Elia , de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, een signaal op het elektriciteitsnet waardoor de straatlampen automatisch branden en doven. Bij de berekening van het tijdstip van verzending van dit signaal, wordt er getracht de astronomische zonnecurve zo precies mogelijk te benaderen om zo energieverspilling te vermijden. Zo is de tijdsduur tijdens welke de straatverlichting brandt het kortst op de zomerzonnewende en het langst op de winterzonnewende.  

Waarom lampen soms blijven branden 

Maar als alles automatisch verloopt, waarom blijven er dan toch lampen branden?

Verklaring #1: de verlichting blijft branden als gevolg van een herstelling

Overdag voert men de herstellingen aan de openbare verlichting uit. Controleren of de storing is opgelost, kan dan enkel door de verlichtingstoestellen te laten werken. Net zoals thuis, wanneer u een lamp vervangt! 

Het verschil zit hem in het feit dat er op het net geen schakelaar is om het licht te doven na de testen. De openbare verlichting blijft daarom werken tot de volgende ochtend.

Verklaring #2: de verlichting blijft branden als gevolg van een signaalonderbreking

Door een technisch probleem, kan het zijn dat het signaal dat de openbare verlichting in- en uitschakelt niet verzonden wordt door Elia waardoor alle lampen van de straatverlichting blijven branden. Dit is een uitzonderlijke situatie die snel kan worden verholpen.

De openbare verlichting blijft meer dan 48 uur branden? Meld het!

Indien u vaststelt dat een gedeelte van de openbare verlichting meer dan 48 uur blijft branden, wijst dit zeker op een storing. U kan dit online melden via ons formulier.