Wat is een smart meter?
  • Artikel

Wat is een smart meter?

Iedereen heeft thuis een elektromechanische meter die het elektriciteitsverbruik registreert. Die meter wordt één keer per jaar opgenomen, wanneer de opnemer langskomt of als u de meterstanden doorgeeft aan Sibelga. Het is moeilijk om zicht te hebben op uw verbruik vóór de factuur van de leverancier in de bus valt, tenzij u natuurlijk elke dag de meterstand zou optekenen. Daarbij is het ook onmogelijk om een idee te krijgen van de momenten waarop u elektriciteit afneemt.

Net zoals in overige domeinen (telefonie, bankwezen enz.) doet ook hier de digitalisering haar intrede. De dagen van de oude vertrouwde meter zijn geteld, er worden er steeds minder gemaakt. Plaats gemaakt voor de elektronische meter!

Elektronisch, slim, wat is het verschil?

De elektronische meter registreert het elektrisch vermogen dat afgenomen wordt en de verbruikte hoeveelheden op verschillende momenten van de dag, elke dag van de week, en slaat die op in zijn geheugen volgens een vooraf vastgelegd protocol. De gegevens kunnen worden opgehaald door de opnemer. Aan zelfproducenten wordt gevraagd om de meterstanden zelf mee te delen. En bij hoogspanningsverbruikers worden de gegevens automatisch van de meter naar Sibelga gestuurd.

De slimme meter, ook wel 'smart meter' of communicerende meter genoemd, doet in principe hetzelfde. Het verschil ligt in het feit dat de communicatie met die meter bidirectioneel is. De meter kan verbruiksgegevens naar ons versturen volgens een periodiciteit die nog vastgelegd moet worden. Sibelga kan de meter vanop afstand activeren (openen/sluiten), ondervragen, er het vermogen van wijzigen en de goede werking controleren. Verder stuurt de meter ook een alarm uit als geprobeerd wordt om de kap te openen (vermoeden van fraude).

Waarom spreken we vandaag van slimme meters?

Sinds 2009 beveelt Europa haar lidstaten aan om intelligente meetsystemen in te voeren zodat verbruikers actiever kunnen deelnemen aan de energieleveringsmarkt. 

Bedoeling is om iedereen toegang te verlenen tot zijn verbruiksgegevens. Dat maakt mensen niet alleen bewust van hoeveel energie ze gebruiken, maar ook van het moment waarop ze die verbruiken. Pas dan kan je als verbruiker maximaal voordeel halen uit flexibele tariefaanbiedingen (die in de min of meer nabije toekomst beschikbaar zullen zijn). 

Zo maakt de Europese richtlijn over energie-efficiëntie (2012) de plaatsing van elektronische meters in bepaalde gevallen verplicht. Omgezet naar Brussels recht in 2014, is dat metertype verplicht wanneer men een meter plaatst in nieuwbouw of bij ingrijpende renovatiewerken. 

Wat zijn de voordelen van de smart meter?

Wat is Sibelga van plan op het vlak van slimme meters?