Wat is Sibelga van plan op het vlak van slimme meters?
  • Artikel

Wat is Sibelga van plan op het vlak van slimme meters?

Sibelga wil er niet voor 2023 op grote schaal mee aan de slag. Wij willen eerder stapsgewijs te werk gaan door eerst nog verschillende technologieën en praktische aspecten van de installatie van een beperkt aantal slimme meters te testen.

Eerst Smart ready!

Voordat we overschakelen op de smart meter 'full options', gebruiken we ze zonder hun afstandsfuncties voor communicatie. In principe gaat het om dezelfde meter, alleen kunnen we die niet openen of sluiten vanop afstand, verrichten we geen automatische meteropnames enz. Sibelga beperkt zich tot het controleren van de goede werking vanop afstand en treedt in contact met de meter voor technisch onderhoud. Klanten zullen zich wel rechtstreeks kunnen verbinden met de meter om al hun verbruiksgegevens op te vragen.

Deze Smart ready-meters worden geplaatst om te beantwoorden aan de Europese richtlijn betreffende energie-efficiëntie in nieuwe woningen of bij grondige renovaties. Het gaat om ongeveer 5 000 meters per jaar.

Klanten die zelf energie produceren en eigenaars van laadpalen voor elektrische voertuigen krijgen ook een Smart ready-meter. We zullen er naar schatting 250 per jaar plaatsen bij de zelfproducenten. Hoeveel er gelinkt zijn aan elektrische voertuigen is vooralsnog moeilijk in te schatten. De meters die al geplaatst waren bij deze twee groepen verbruikers worden geleidelijk vervangen tegen 2023.

Te testen : PLC of 2G/4G?

Smart meters kunnen op twee verschillende manieren communiceren. Via 2G/4G zoals gsm's, of via PLC (Power Line Carrier). Die laatste werkt via het elektriciteitsnet. De communicatie loopt dan via de kabels die u van stroom voorzien naar de 2G/4G-concentrator van een hoogspanningscabine.

De 2G/4G-techniek is aangewezen bij een verspreid gebruik, terwijl PLC veeleer geschikt is voor een systematisch geografische verspreiding. 

Beide technologieën worden getest. 2G/4G bij nieuwe woningen, grondige renovaties, zelfproducenten en elektrische voertuigen. Sibelga voorziet een reeks kleine pilootprojecten met een honderdtal meters om PLC en de praktische modaliteiten van een geografische verspreiding te testen.

En daarna?

Ons bedrijf wil deze nieuwe meters ook plaatsen bij de systematische vervanging van oude meters die door de dienst Metrologie van de FOD Economie zijn gedeklasseerd in 2020, 2021, 2022 en 2023. Pas tegen eind 2023 zullen we het tempo naar 40 000 meters per jaar opvoeren. Tegen dan kan er echter nog veel veranderen (kosten, technologie, noden).

Wat is een smart meter?

Wat zijn de voordelen van de smart meter?