Wat zijn de voordelen van de smart meter?
  • Artikel

Wat zijn de voordelen van de smart meter?

Net als in andere domeinen (telefonie, bankwezen enz.) doet de digitalisering ook haar intrede in de energiesector. De dagen van de goede oude meter zijn geteld, er worden er trouwens steeds minder gemaakt.

Plaats gemaakt voor de elektronische meter! En die biedt toch wel wat voordelen: 

  • Dagelijkse opvolging van uw verbruik: sommige leveranciers bieden vandaag al een apparaat aan dat wordt aangesloten op de meter (poort P1). Dit geeft het verbruik weer zodat iemand zijn gewoonten kan bijstellen of zo nodig elektriciteit kan afnemen op momenten waarop die goedkoper is.
  • Gedaan met facturen op basis van geraamd verbruik: een maandelijkse facturatie behoort tot de mogelijkheden. Deze is dan gebaseerd op werkelijk verbruik, met behoud van de mogelijkheid tot afvlakking van de facturatie over 12 maanden.
  • Vlottere energieovername bij verhuis: smart meters beschikken over dagelijkse meterstanden, zelfs als alleen de meterstand van een specifieke dag één keer per maand naar de leverancier wordt gestuurd. Zo zou men de precieze meterstand kunnen achterhalen op de dag van de wissel van huurder/eigenaar, ook al heeft die al plaatsgevonden. Een pak minder geschillen dus ...
  • Snellere interventies op de meter: er zullen geen 2 dagen meer nodig zijn vooraleer een technicus de meter in de kelder komt openen. Dat zal nu vanop afstand kunnen, zonder afspraak.
  • Invoering van nieuwe tariefformules: vergeet het traditionele dag-nachttarief. De slimme meter zal immers een signaal kunnen sturen naar verschillende huishoudtoestellen om deze op te starten wanneer het tarief het laagst is, bvb. wanneer windmolens en zonnepanelen veel produceren. 
  • Bevoorradingszekerheid: de slimme meter maakt een beter beheer van de verbruikspieken mogelijk en draagt dus bij tot de stabiliteit van het net.

Waarom wordt de slimme meter onmisbaar?

Bijna alle Europese landen hebben beslist om de slimme meter uit te rollen of ermee te starten. De slimme meter is namelijk de onmisbare schakel in de energietransitie. Uitstap uit de kernenergie, meer elektrische voertuigen, gedecentraliseerde productie en warmtepompen… Het is een realiteit waarmee distributienetbeheerders rekening moeten houden. Slimme meters zijn noodzakelijk om de belasting af te vlakken op piekmomenten. Zij maken het mogelijk investeringen te vermijden in het geval per geval versterken van de netten.

Sibelga is een neutrale speler op de energiemarkt, die garant staat voor het correct en betrouwbaar beheren en verwerken van verbruiksgegevens. Daarbij houden wij ons strikt aan de wettelijke kaders inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de vertrouwelijkheid van de verbruiksgegevens.

De slimme meter, dat betekent niet om het even wat doen tegen om het even welke prijs, maar het toestel is gewoon onontbeerlijk in het energielandschap van morgen. Als de wettelijk omkaderde meetactiviteiten niet evolueren, dan zullen de privéspelers daar wel voor zorgen, buiten elk wettelijk kader.

Wat is een smart meter?

Wat is Sibelga van plan op het vlak van slimme meters?