Binnenkort slimme openbare verlichting in Brussel
  • Artikel

Binnenkort slimme openbare verlichting in Brussel

Als beheerder van het net voor de gemeentelijke openbare verlichting, installeert Sibelga sinds dit najaar ‘slimme’ lichtpunten in de hoofdstad. Deze verlichtingstoestellen van een nieuwe generatie zijn vanop afstand te controleren. Dat maakt een nog efficiënter beheer van de openbare verlichting mogelijk.

Bouwen aan de smart city van de toekomst!

Après plusieurs années de recherches et de réflexion, ça y est ! Les premiers points lumineux connectés seront activés sur le réseau d’éclairage public bruxellois cet hiver. De quoi positionner Bruxelles parmi les villes à la pointe en matière de gestion intelligente de l’éclairage public et de franchir un pas de plus vers la Smart City du futur.

Een nog kwalitatievere dienstverlening voor de Brusselaars 

Waarin verschilt een geconnecteerd lichtpunt van een klassiek verlichtingstoestel? Wel, het verschil zit hem in zijn vermogen om informatie te versturen en te ontvangen. Die technologie levert namelijk op elk moment een beeld op van de gezondheidstoestand van elke verlichtingspaal. We kunnen er ook mee nagaan welke verlichtingstoestellen defect zijn, of precieze werkings- en dimmingstijden toewijzen aan elk punt.

Is een park maar tot 20 uur open? Waarom zou de verlichting er dan tot 22 uur moeten werken? De verlichting kan daar dus uitgeschakeld worden, terwijl de verlichtingstoestellen in de straat daartegenover wel blijven werken. 

In het kort? Meer energiebesparing, minder lichthinder en een minder groot onveiligheidsgevoel in geval van storingen. Maar ook snelle en precieze interventies als er zich storingen voordoen, aangezien disfuncties van die geconnecteerde verlichtingstoestellen zo goed als in real time gemeld worden. 

Een geleidelijke implementatie  

Deze winter worden de eerste geconnecteerde lichtpunten van de Brusselse openbare verlichting geactiveerd.

Sibelga installeerde de voorbije jaren al 8000 verlichtingstoestellen van de nieuwe generatie die compatibel zijn met dat nieuwe slimme systeem. Een sensor van zo’n 8 cm diameter installeren, volstaat om ze operationeel te maken”, legt Bénédicte Collard, Verantwoordelijke Openbare verlichting, uit. 

Bij de implementatie zullen die bestaande verlichtingstoestellen dus eerst aan de beurt komen: duizenden van die verlichtingstoestellen zouden begin 2021 geconnecteerd moeten zijn. Tegen 2023 zal in het totaal 25% van het park van de gemeentelijke openbare verlichting al omgeschakeld zijn.

Een laatste bijzonderheid die we nog willen aanhalen, is dat Sibelga gekozen heeft voor een open oplossing voor geconnecteerde verlichting. Dat garandeert dat ze in belangrijke mate onafhankelijk is van de leveranciers van materiaal. We wilden absoluut vermijden om ons vast te zetten door een welbepaalde oplossing of leverancier te kiezen. Dat zou in ons nadeel kunnen spelen bij bijvoorbeeld een forse prijsverhoging”, licht Bénédicte toe. 

Een langetermijnvisie dus, waardoor we sereen de evolutie van onze openbare verlichting tegemoet kunnen zien.

Installation luminaire Controllers ISL Ready

Het verlichtingstoestel is uitgerust met een klein element van zo’n 8 cm diameter om informatie te kunnen doorsturen en ontvangen.  

Controllers ISL Ready

Controllers ISL Ready