Werken Îlot sacré van start
  • Nieuws

Werken Îlot sacré van start

Deze week start Sibelga met een ongewone werf in de wijk Îlot sacré, pal in het historische centrum van de hoofdstad. De Stad Brussel gaf de aanzet tot deze werf.
Brussel wil de wijk immers nieuw leven inblazen en kiest daarom voor een grondige renovatie. Zo komen er in de loop van dit jaar nieuwe woningen.

Wij maken handig gebruik van de gelegenheid om onze elektriciteitsinstallaties in de wijk te vernieuwen.

De geschiedenis

Eind jaren zestig onderging Ilôt sacré een grondige renovatie en werd het van stroom voorzien door een onafhankelijk net, de Société d’ Électricité des Galeries Saint-Hubert. In 2005 nam ons bedrijf het net in zijn oorspronkelijke staat over.

Dit net, dat op sommige plaatsen bestaat uit een luchtnet, oogde al van bij aanvang wanordelijk. Het bestaat namelijk uit atypische aftakkingen die niet meer beantwoorden aan de huidige standaarden.

Nieuwe kabels, aftakkingen, glasvezel en verlichting

Bij de renovatie voorzien wij dan ook de aanleg van:

  • 5 km elektriciteitskabels laagspanning 
  • 200 meter elektriciteitskabels hoogspanning
  • 1,5 km glasvezel

Daarnaast zullen we 150 aftakkingen vernieuwen en een aantal openbareverlichtingsinstallaties vervangen.

Supersmalle straatjes

“In principe verschilt deze werf niet zo gek veel van de andere. Wel zijn de toegangsomstandigheden een stuk gecompliceerder”, legt Joao Duarte Dos Santos uit, onze ploegbaas en tevens verantwoordelijke voor de werken.

Ilot Sacré (horizontal)

De wijk bestaat uit supersmalle straatjes. Het breedste is 3,5 meter. Geen wonder dus dat we voor de werken in Ilôt sacré enigszins moeten afwijken van de gebruikelijke regels. Zo bijvoorbeeld kunnen we er niet bij met vrachtwagens en bestratingsmachines. Alles moet er bijgevolg gebeuren met aangepast materieel.

Een gefaseerde werf

De werf zal bovendien in verschillende fases verlopen, zodat die telkens beperkt blijft tot één straat of een deel van een straat. De activiteiten van de handelszaken en restaurants mogen namelijk niet in het gedrang komen en ook de doorgang van urgentievoertuigen moet gegarandeerd blijven.

Graag meer info? Volg de werf op de voet via ilotsacre.bruxelles.be.