Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van de gasinstallaties?
  • Artikel

Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van de gasinstallaties?

Daags na de gasontploffingen in Sint-Gillis en Sint-Agatha-Berchem waarbij een aantal huizen werden vernield en 2 doden en 8 gewonden vielen, rees de vraag over de verantwoordelijkheden en het onderhoud van de leidingen. Hier alvast enkele toelichtingen.

Sibelga, verantwoordelijk tot aan de meter

Het gastoevoernet van Sibelga telt 2890 km leidingen waarop 426 935 actieve meters zijn aangesloten. De wetgever verplicht de netbeheerder om regelmatig gaslekken op zijn net te detecteren. Minstens een keer om de drie jaar overlopen we dus al onze leidingen.  Zo wandelt onze collega Bart met een snuffeltapijt door de straten van de hoofdstad, aan een tempo van 20 km per dag.

De eigenaar of bewoner, verantwoordelijk vanaf de meter

De eigenaar van het gebouw is verantwoordelijk voor de goede staat van de binneninstallatie en de naleving van de geldende normen. Onder binneninstallatie verstaat men alle leidingen en toestellen die verankerd zijn in de muur of de grond. Het onderhoud van de toestellen behoort eerder tot de verantwoordelijkheid van de bewoners, afhankelijk van wat voorzien is in het huurcontract.  

De regionale wetgeving verplicht een controle van de verwarmingsketels, om de 3 jaar voor die op gas (jaarlijks voor stookolie) in Brussel.  Die moet voornamelijk de degelijke werking en goede verbranding van het toestel garanderen.  In tegenstelling tot wat geldt voor elektrische installaties, is er geen verplicht nazicht van de volledige gasinstallatie. Elektriciteitsinstallaties die dateren van na 1981 moeten inderdaad om de 25 jaar gecontroleerd worden door een erkend organisme. Voorts is bij de verkoop van een onroerend goed een controle door een erkend organisme verplicht en ten laste van de verkoper. 

En bij opening van de meter?

Sibelga is verplicht om een dichtheidstest van de private installatie uit te voeren bij opening van de meters.  Die dient om de installatie bij opening op lekken te controleren. 

De dienst Veiligheid binneninstallaties gas

In het kader van haar openbaredienstverplichtingen biedt Sibelga gratis een dienst aan die gespecialiseerd is in de controle van binneninstallaties.  Die komt op verzoek van autoriteiten of particulieren tussenbeide om de conformiteit van bepaalde installaties te controleren, meer bepaald inzake CO-gevaar.  Bij problemen wordt het defecte toestel of de meter verzegeld. Het is dan aan de eigenaar/huurder om zijn loodgieter/verwarmingsinstallateur in te schakelen. Sibelga zal de meter pas opnieuw openen indien er voor de installatie een conformiteitsattest bestaat dat werd afgeleverd door een erkend organisme. 

Laat het duidelijk zijn: ook al is er geen enkele wettelijke verplichting die ons daartoe dwingt, toch is voorzichtigheid geboden.  De hele binneninstallatie geregeld inspecteren is geen slecht idee, en zeker als u pas ergens uw intrek neemt.  De Brusselse gebouwen worden ouder en doe-het-zelvers slagen er niet altijd in om de veiligheidsvoorschriften na te leven.