Openbare raadpleging - technische voorschriften voor het aansluiten van laadpunten op het distributienet

Deze openbare raadpleging is afgesloten

Sibelga heeft een tekstvoorstel van specifieke technische voorschriften voor het aansluiten van laadpunten voor elektrische voertuigen op het distributienet opgesteld.

Wij stellen deze voorschriften ter beschikking voor een openbare raadpleging.

Download ons voorstel van de technische voorschriften
(aangepaste versie ten gevolge van de openbare raadpleging)
Download document

Communiceer ons uw opmerkingen

  • Iedereen die geïnteresseerd is, kan deelnemen door zijn opmerkingen uiterlijk op 30 juni 2023
  • Gebruik hiervoor het antwoordformulier (formulier niet meer actief) om ons uw opmerkingen te bezorgen. Enkel opmerkingen ingediend via dit formulier, zullen in aanmerking genomen worden.

Ontvangen opmerkingen en antwoorden van Sibelga

Sibelga ontving 88 opmerkingen.  
Download de analyse en de antwoorden van Sibelga op de opmerkingen die werden gemaakt tijdens de openbare raadpleging.

Modaliteiten

  • Deze openbare raadpleging loopt van 01 juni tot 30 juni 2023.  
  • Sibelga verbindt er zich toe alle ontvangen opmerkingen over te maken aan BRUGEL op het ogenblik dat de finale versie hen ter goedkeuring wordt voorgelegd. 
  • Tenzij uitdrukkelijk anders gevraagd, zullen de ontvangen opmerkingen gepubliceerd worden op de Sibelga website op anonieme wijze. Enkel de regulator zal in kennis gesteld worden van de identiteit van de auteurs van de geformuleerde opmerkingen.
  • Sibelga verbindt er zich toe elke opmerking te behandelen.

Goedkeuring door de regulator

  • Na de huidige openbare raadpleging en de verwerking van de ontvangen opmerkingen, zal Sibelga het finale tekstvoorstel ter goedkeuring aan de Brusselse regulator (BRUGEL) voorleggen. 
  • Nadien zal Sibelga de eventuele commentaren van BRUGEL verwerken.

Officiële publicatie

De officiële publicatie van de nieuwe voorschriften wordt in september 2023 verwacht.
Het voorschrift zal in twee talen gepubliceerd worden (Nederlands en Frans) in de rubriek Documenten > Technische documenten

Deze openbare raadpleging is afgesloten