Sibelga beschikt over zo’n 440 dienstvoertuigen voor de interventies van haar technici in Brussel. Meer dan de helft daarvan rijdt al op alternatieve brandstoffen of elektrisch.

Op de parking van Sibelga staan steeds meer dienstvoertuigen die op alternatieve brandstoffen rijden. “Meer dan 50 % van onze vloot bestaat vandaag uit ‘groene’ voertuigen”, bevestigt Grégory Navet, Mobility, Fleet & Tools Manager.

Al meer dan 30% van onze bedrijfsvoertuigen is 100% elektrisch:

  • In 2023 werden er een vijftigtal nieuwe elektrische dienstvoertuigen geleverd.
  • In 2024 namen wij een levering van een twintigtal kleinere elektrische voertuigen in ontvangst. Die zijn bestemd voor onze meteropnemers en werfopzichters. Daar kwamen nog eens 24 ID Buzz-voertuigen bij voor onze technici.

24 ID. Buzz hebben de vloot van Sibelga vervoegd.

Sibelga loopt voor op de gewestelijke doelstellingen

Er komen nieuwe elektrische dienstvoertuigen op de markt zodat wij alle voertuigen waarvoor er een duurzaam alternatief bestaat, zullen vervangen vóór de data die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest oplegt.

En dat is lang niet alles! “Ook voor de bedrijfsvoertuigen hebben wij maatregelen genomen. De kaderleden die met een bedrijfsvoertuig rijden, hebben voortaan enkel de keuze uit een reeks elektrische voertuigen en/of ze beschikken al over het federaal mobiliteitsbudget”, voegt Grégory Navet eraan toe.

Sibelga beschikt voor haar technici over een twintigtal Ford e-Transit-voertuigen.

Sibelga beschikt voor haar technici over een twintigtal Ford e-Transit-voertuigen.

Een inspirerend succes

“Die vooruitgang is het resultaat van een actief beleid waarmee Sibelga de uitstoot van haar vloot wil verminderen. Dankzij die evolutie beperkt Sibelga geleidelijk de vervuiling die samenhangt met de verplaatsingen die haar activiteiten vereisen. Bovendien laat ze aan alle openbare besturen zien dat het mogelijk is om de vastgelegde doelstellingen op gewestelijk vlak te verwezenlijken om de luchtkwaliteit te verbeteren, en dat komt alle Brusselaars ten goede.

Sibelga draagt ook bij aan de uitrol van de elektrische mobiliteit in Brussel De Brusselse regering heeft ons namelijk de ambitieuze opdracht toevertrouwd om tegen 2035, 22 000 publiek toegankelijke laadpunten in Brussel uit te rollen in het kader van het ChargyClick-programma. Aan het einde van 2023 telde het Gewest al één laadpaal om de 150 meter.

Sibelga stelt een vloot cargofietsen ter beschikking van haar technici.

Pionier in zachte mobiliteit

Sibelga stelt bovendien een vloot van cargofietsen ter beschikking van haar technici. Dat is praktisch om je vlot in de stad te verplaatsen.

Gedaan met files en parkeerproblemen. Die vloot zal in 2024 nog worden uitgebreid.

In samenwerking met Hooba hebben wij ook deelfietsen ingezet. Dat is een gezonde en duurzame oplossing voor verplaatsingen in de stad.

Door te fietsen, zetten onze werknemers zich mee in voor een kleinere koolstofvoetafdruk. Bovendien is het goed voor hun gezondheid.

Een openluchtlaboratorium

Sibelga test ook een maximum aan mogelijkheden uit op het vlak van elektrische mobiliteit. “Er werden al meer dan 80 laadpunten van verschillende merken op onze site geïnstalleerd”, vertelt Grégory Navet, “en er komen er binnenkort nog andere bij op basis van de evolutie van onze vloot.”

Met die installaties kunnen we verschillende laadoplossingen en vernieuwende systemen testen, zoals het gecentraliseerd aansturen van meerdere laadpalen. “Ook de ontwikkelingen van waterstofoplossingen, blijven wij aandachtig opvolgen”, verduidelijkt Grégory.

Zo ontpopt de Sibelga-site zich als een heus openluchtlaboratorium van de mobiliteit van de toekomst!

Op ons terrein zijn al ruim 80 laadpunten geïnstalleerd.